Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Warmtetransitie

Dat we in 2050 een energieneutraal land willen zijn, staat vast. De vraag is hoe we dat gaan bereiken. Vooral voor gemeenten is dat een belangrijke vraag, omdat zij immers een cruciale rol hebben gekregen in de warmtetransitie. Daarom moeten zij, ondanks alle onzekerheden, tot oplossingen komen. Daarbij zijn, vanwege de complexiteit van de opgave, binnen en buiten de gemeente vele stakeholders betrokken. Dat levert veel vragen op, van strategische, tactische en operationele aard.

Bijvoorbeeld over de manier waarop de gemeente haar regisserende rol invult, over keuzes uit allerlei soorten warmtevoorziening, over afstemming van alle ruimtelijke plannen boven en onder de grond, over de organisatie van de uitvoering en over de veel gepropageerde samenwerking.

Met een kleine, toegewijde groep staan wij klaar om gemeenten hiermee op allerlei manieren bij te staan. Het is een groot voordeel dat we inhoudelijke kennis van de warmtransitie paren aan kennis en ervaring van project- en programma management, subsidies, participatie en op financieel en juridisch gebied. Voor technische adviezen en berekeningen werken we samen met externe partijen.

Ons team is op zoek naar nieuwe collega's, bekijk onze adviseur warmtetransitie vacature.

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.