Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid, energie, en klimaatbestendigheid is er momenteel veel in beweging. Gemeenten zijn op beleidsniveau druk bezig met de juiste vormgeving en aanpassingen om alle duurzame opgaves voor de komende jaren op de juiste manier uit te kunnen voeren. Hierbij is het passend om plannen te maken die een gemeente niet voor langere periode vastzet en immobiel maakt. Vanwege de dynamiek van het thema duurzaamheid is het daarom belangrijk om ruimte te reserveren  voor mogelijke initiatieven en veranderingen in de toekomst.

De ontwikkeling van de Regionale Energie Strategieën (RES), Omgevingsvisie, Warmtevisie en uiteindelijk het Uitvoeringsprogramma vraagt om nauwe samenwerking tussen overheden onderling, en overheden met maatschappelijke partners. Daarbij zijn, vanwege de complexiteit van de opgaven, binnen en buiten de gemeente vele stakeholders betrokken. Dat levert veel vragen op, van strategische, tactische en operationele aard.

Binnen Haute Equipe is het al lange tijd een streven om binnen dit thema, in te haken op maatschappelijke ontwikkelingen. Wij zetten ons als Haute Equipers in op bewustwording en het neerzetten van een integraal en inclusief duurzaamheidsverhaal bij en voor onze klanten, door duurzame ambities en realistische klimaatdoelstellingen te behalen.

Binnen het thema duurzaamheid dragen onze adviseurs bij aan het verbinden van verschillende beleidsdomeinen en vakgebieden, inwoners, bestuur, beleid en overheid.

  • Wij vertalen abstracte ideeën en (duurzame) ambities naar concrete plannen door het opzetten van uitvoeringsprogramma’s;
  • Wij weten de duurzaamheidsagenda (en energietransitie) vanuit overheden te versnellen door middel van subsidies en financiering. Wij weten welke instrumenten er ingezet kunnen en welke processen en programma’s daarbij opgesteld kunnen worden;
  • Wij maken de vertaalslag van strategie (beleid) naar implementatie (uitvoering);
  • Met onze ontwikkelde participatiemethodes (zoals Tellen en Vertellen, en Waardengericht werken) halen we essentiële informatie op vanuit de samenleving en ontdekken we belangrijke en gedeelde waarden die we vertalen naar gerichte beleidsadviezen voor een duurzaam en rechtvaardig beleid. 

Binnen Haute Equipe hebben we al op meerdere plekken ervaring opgedaan met duurzaamheid. Denk aan het subsidieloket in Amsterdam of het ondersteunen van de Gemeente Medemblik bij programma’s gericht op de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn.

Ons team is momenteel op zoek naar nieuwe collega’s die deze duurzame uitdagingen met ons willen aangaan. Heb jij affiniteit met duurzaamheid, en heb je ervaring met het ontwikkelen van duurzaam beleid en het uitvoeren of aansturen hiervan? Solliciteer dan direct via onze vacaturepagina of mail je cv naar vacatures@haute-equipe.nl. Wil je eerst meer weten over de rol van adviseur duurzaamheid bij Haute Equipe, neem dan contact op met Angelica Francisco via angelica.francisco@haute-equipe.nl

afbeelding-van-whatsapp-op-202325-om6.29.16-2.jpg

Angelica Francisco wint de Leonie Janssen-Jansen scriptieprijs 2023!

In 2023 heeft Angelica deze prijs in ontvangst mogen nemen. Deze prijs (ter nagedachtenis en ere aan planoloog Leonie Janssen-Jansen) is dit jaar voor het eerst uitgereikt en vond plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Zij won de prijs naar aanleiding van haar onderzoek naar de gevolgen van energietransitie op de Spaanstalige gemeenschap in Amsterdam-Zuidoost.

Lees het hele artikel hier

 

Blog

Een echte Haute Equiper werkt graag samen. Samen beschikken we over ontzettend veel kennis. Die houden we niet voor onszelf, maar delen we graag. Bijvoorbeeld via interessante blogs!

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.