Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Subsidies

We weten zeker dat de warmtetransitie heel erg veel geld gaat kosten. Geld dat op dit moment onvoldoende beschikbaar is bij gemeenten en de meeste woningeigenaren, woningcorporaties en andere partijen. De nationale overheid en de Europese Unie kennen een scala aan fondsen en programma’s om in een deel van de financieringsbehoefte te voorzien. We verwachten dat de mogelijkheden om zo aan extra financiering te komen, zal worden uitgebreid. Scherp zicht op alle financieringsopties helpt om de doelen zonder vertraging te bereiken.

Het subsidieteam van Haute Equipe werkt nauw samen met het warmteteam. We kunnen snelle scans maken van alle mogelijkheden maar ook van een enkel plan de subsidiekansen direct en heel precies in kaart brengen. We helpen met aanvragen en beheren van subsidies.  Ook ondersteunen we gemeenten met het opstellen en verdelen van subsidies, bijvoorbeeld onder woningeigenaren of beheerders van maatschappelijk vastgoed..

Onze specialist: Martin Bremer / martin.bremer@haute-equipe.nl 

Terug naar overzicht

 

Neem contact op met Martin

martin-nieuw.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.