Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Sanne's bijdrage aan een kansrijke start voor jonge kinderen in Voorne aan Zee

thumbnail-sanne.jpg

Dagelijks leggen onze adviseurs de basis voor maatschappelijk resultaat. Bij de ene opdracht is het zonneklaar wat de effecten zijn op mens, milieu en de maatschappij. Bij de ander lijkt dit in eerste instantie minder voor de hand liggend. Om een inkijkje te geven hoe elke Haute Equiper bijdraagt aan een betere wereld, verbinden we in deze rubriek een adviesopdracht aan één van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat is dé wereldwijde duurzaamheidsagenda waaraan de VNG en ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten zich hebben gecommitteerd. Deze keer de opdracht van Sanne bij gemeente Voorne aan Zee als projectleider Kansrijke Start die zij vervulde binnen de functie Beleidsadviseur Jeugd.


Eerste 1000 dagen voor een gezonde toekomst

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een gezonde toekomst. De eerste 1000 dagen (-10 maanden t/m 2 jaar) van een kind zijn cruciaal voor een goede start en vormen het fundament voor een gezond leven. Gelukkig gaat het met de meeste baby’s in Nederland, en ook in de gemeente Voorne aan Zee, goed bij de geboorte. Maar sommigen hebben een minder goede start, doordat zij te vroeg geboren worden, te weinig wegen bij de geboorte of niet in optimale omstandigheden opgroeien. Een baby die tijdens de eerste 1000 dagen blootstaat aan armoede, stress, rook, slechte voeding, mishandeling of andere risicofactoren, groeit op in een kwetsbare omgeving. Dit kan ervoor zorgen dat kinderen zich op fysiek, mentaal en sociaal gebied minder goed kunnen ontwikkelen. Voor deze kinderen is het programma Kansrijke start opgericht. Het streven in Voorne aan Zee is om alle kinderen, ook kinderen die zich in een kwetsbare positie bevinden, een kansrijke start in het leven te kunnen geven. Dit artikel verkent een breder perspectief op armoede, waarbij kansenongelijkheid niet alleen wordt toegeschreven aan financiële tekorten, maar bijvoorbeeld ook aan taalarmoede en armoede in gezondheidsvaardigheden (SDG 1: beëindig armoede overal en in al haar vormen). Een mooie opdracht voor Sanne als projectleider om dit initiatief naar een resultaat te brengen dat verschil maakt voor jonge kinderen die zich bevinden in een kwetsbare positie.  


Financiële armoede

Het eerste SDG-doel streeft naar het beëindigen van armoede in al haar vormen. Over het algemeen denkt men vaak bij armoede aan financiële armoede. Niet geheel onterecht, want de impact van opgroeien in armoede is vaak verstrekkend. Kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen ervaren over het algemeen een slechtere gezondheid, een langzamere ontwikkeling van de hersenen en hebben een kortere levensverwachting dan hun leeftijdsgenoten uit welgestelde gezinnen (SER, 2017). Bovendien kan financiële stress door bijvoorbeeld problematische schulden en problemen binnen het gezin leiden tot uitdagingen in de opvoeding en resulteren in achterstanden in het onderwijs. Deze achterstanden beïnvloeden niet alleen de prestaties van kinderen in het onderwijs, maar beperken ook hun vermogen om hun volledige potentieel te benutten. Kinderarmoede kan daardoor een langdurige cyclus van armoede in gang zetten, die ongelijkheden vergroot en bijdraagt aan het voortzetten van armoede van generatie op generatie. 


Andere vormen van armoede

Er is ook aandacht voor andere vormen van schaarste en tekorten die de weerbaarheid van mensen in kwetsbare situaties kunnen verminderen (subdoel 1.5). Niet alle ouders beschikken over de kennis, vaardigheden en middelen om hun kinderen op een gezonde en veilige manier op te voeden. Dit kan leiden tot een gebrek aan toegang tot gezondheidszorg, ongezonde leefstijlgewoonten en een verhoogd risico op gezondheidsproblemen bij kinderen. Door ouders te ondersteunen bij het vergroten van hun gezondheidsvaardigheden, kunnen we armoede in deze vorm aanpakken en een gezonde start voor alle kinderen bevorderen. Een ander belangrijk aandachtspunt waar ook Voorne aan Zee mee te maken heeft, is armoede in taalbeheersing en basisvaardigheden. Wanneer ouders kampen met lage taal- en basisvaardigheden, kan dit invloed hebben op de taalontwikkeling van hun kinderen. Kinderen leren veel van hun ouders, ook op het gebied van lezen, schrijven en rekenen. Als ouders hier moeite mee hebben, kan dit de ontwikkeling van de taal- en basisvaardigheden van hun kinderen belemmeren. Daarom is het belangrijk om ouders hierin te ondersteunen, zodat zij hun kinderen optimaal kunnen stimuleren en ondersteunen 

Actieprogramma Kansrijke Start 

De missie van Kansrijke Start is om alle ouders in staat te stellen om hun kinderen een kansrijke start te geven en dit kan in verband worden gebracht met subdoel 1.4, waarin wordt benoemd dat ‘de armen en de kwetsbaren toegang [dienen te krijgen] tot basisdiensten’. De focus ligt dus voornamelijk op kwetsbare (aanstaande) ouders, zowel moeders als vaders. 

Voorne aan Zee

Voorne aan Zee begint niet vanaf nul als het gaat om een kansrijke start van kinderen. Dit werd nogmaals duidelijk tijdens de startbijeenkomst in februari 2024. Tijdens deze bijeenkomst kwamen onder andere (zorg)partners uit diverse vakgebieden samen, waaronder de gezondheidszorg, het onderwijs, kinderopvang, kraamzorg, vrijwilligersorganisaties, beleidsadviseurs, verloskundigen, woningcorporaties, fysiotherapie en vluchtelingenwerk. Al snel werd duidelijk dat er al verschillende initiatieven, samenwerkingen, overlegvormen en vormen van aanbod zijn in de gemeente. Aan Sanne de taak als trekker en procesbegeleider om dit eerst goed in kaart te brengen en inzicht te krijgen in welke fase (voor, tijdens en na zwangerschap) er welk aanbod, interventies en overlegstructuren er zijn rondom de eerste 1000 dagen. Dit heeft Sanne, in nauwe samenwerking met de partners uit de praktijk, verder uitgewerkt in het plan van aanpak om zo te komen tot een gezamenlijke ambitie en samenwerkingsafspraken. Bovendien staat dit jaar in het teken van het vormen van een coalitie, met als doel samenwerkingsafspraken tot stand te brengen tussen het medische, sociale en informele domein. Vervolgens kan worden bepaald welke sociale beschermingssystemen en maatregelen te implementeren voor de armen en de kwetsbaren’ (Subdoel 1.3).  


Wil je ook bijdragen aan een groenere, eerlijkere en betere wereld? We hebben meerdere vacatures als adviseur binnen het publieke domein. Neem eens een kijkje op onze vacature-pagina.

Terug naar overzicht
sanne-van-der-meer-adviseur-haute-equipe.jpeg
Sanne
Adviseur Sociaal Domein
thumbnail-sanne.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.