Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Opstellen Wijkuitvoeringsplannen

Per gebied dat overgaat op een nieuwe warmtebron, moeten gemeenten een plan maken, het Wijkuitvoeringsplan (WUP). De keuze voor het soort warmtevoorziening is in beginsel gemaakt in de TVW, als het goed is zijn de gebruikers daarbij betrokken. Daarmee is al enig draagvlak geschapen voor deze grote verandering.

Een WUP wordt gemaakt met alle betrokkenen. Daarbij neemt de gemeente de lead. Het is belangrijk dat er ruimte en tijd is voor de anderen om zich mede-eigenaar te gaan voelen.

De bewoners, huurders en kopers, spelen daarbij natuurlijk een grote rol. Als het aan enthousiasme voor de transitie ontbreekt, kan combinatie met andere activiteiten soms een oplossing zijn. Ook woningcorporaties, netwerkbeheerders, winkeliers en andere bedrijven zijn belangrijk. Agenda’s openen en afstemmen, rekening houden met elkaars capaciteiten. En binnen de gemeente moeten alle betrokkenen ook met de neuzen een kant op, van de beheerders van de openbare ruimte en planning en control tot de gebiedsmakelaar.

Haute Equipe kan op interim basis zorgen voor het opstellen én het uitvoeren van een WUP maar we kunnen ook ondersteunen met delen ervan.

Onze specialist: Angelica Francisco

Terug naar overzicht

 

Neem contact op met Angelica

angelica.jpg
Angelica Lantigua Francisco

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.