Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Bedrijfsvoering

Ben jij nog in control? Overheidsfinanciën worden steeds complexer en dat vraagt om overzicht en inzicht. De traditionele focus op middelen verandert naar de focus op het leveren van een bijdrage aan maatschappelijk resultaat. En dat is de uitdaging die we graag met je aangaan. Met aandacht én expertise voor bedrijfsvoering en financiën.

hr-0485-fvdb-20180330-klein.jpg

Dienstverlening & Expertises

Het bedrijfsvoeringsteam van Haute Equipe biedt niet alleen financiële oplossingen voor je vraag, maar ook oplossingen in de brede zin van bedrijfsvoering. Dus heb je behoefte aan een traditionele adviseur bedrijfsvoering, een adviseur planning & control, een adviseur interne controle of een businesscontroller? Haute Equipe heeft ervaring op het gebied van consultancy, detachering, maar ook in het leveren van producten. En we denken daarbij veel breder dan alleen de financiën. 

  • Financiële traineeships
  • Strategisch beleid
  • Planning en Control cyclus
  • Financieel management (bedrijfsvoering)
  • Financiën en monitoring sociaal domein
  • Risicomanagement
  • (Coördinatie) AO/IC
Alle neuzen dezelfde kant op richting de toekomst. Want waarom zou je vasthouden aan oude gewoontes waarin je jezelf beperkt als het ook mogelijk is om proactief te werken, te groeien en uitdagingen aan te gaan?