Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Zo draagt de Haute Equiper bij aan het welzijn van mens en milieu

thumbnail-website-introductie--1.png

Dagelijks leggen onze adviseurs de basis voor maatschappelijk resultaat. Bij de ene opdracht is het zonneklaar wat de effecten zijn op mens, milieu en de maatschappij. Bij de ander lijkt dit in eerste instantie minder voor de hand liggend. Het komende jaar verbinden we in deze rubriek telkens een adviesopdracht aan één van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat is dé wereldwijde duurzaamheidsagenda waaraan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten zich hebben gecommitteerd. Maar voordat we een inkijkje geven, bekijken we de stand van zaken rondom deze doelstellingen. Hoe staan we er als Nederland nu voor?

De brede welvaart en de SDG’s

Materiële welvaart is voor velen onmisbaar, maar uiteindelijk zijn het voor de meeste mensen juist immateriële zaken die bepalen of ze tevreden zijn met hun leven. Denk aan de kwaliteit van relaties, maar ook aan gezondheid en een prettige leefomgeving. Naast deze zaken die op korte termijn van belang zijn, speelt ook toekomstperspectief een belangrijke rol. Kunnen onze kinderen het net zo goed krijgen als wij? Zijn er nog genoeg hulpbronnen over voor hen? En zijn deze eerlijk verdeeld (kansengelijkheid)? Al deze immateriële zaken vormen samen de brede welvaart en gaat dus over alles wat van belang is voor een goede kwaliteit van leven.

Monitor Brede Welvaart van het CBS

Om te zorgen dat iedereen mee kan delen in de hulpbronnen die de aarde biedt en de welvaart die daarmee gegenereerd kan worden, zijn vanuit de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld. Deze doelen zijn aangepast aan lokale culturen en normen en bepalen een internationale standaard voor brede welvaart, die vervolgens als richtlijn kan dienen voor beleid. Daarvoor is het wel nodig dat er regelmatig wordt gekeken hoe het ervoor staat met deze brede welvaart. Met dat doel is voor Nederland door het CBS de ‘Monitor brede welvaart en de Sustainable Development Goals’ ontwikkeld.

De stand van zaken in Nederland

Brede welvaart is meetbaar te maken via de 17 SDG’s. Voor alle 17 SDG’s is door het CBS in beeld gebracht of er sprake is van een positieve, een neutrale of een negatieve beweging van het gestelde doel. Hieronder staan van de 17 SDG’s en hun stand van zaken per 1 januari 2024, zoals deze is vastgesteld door het CBS.

introductie-stand-sdg-s.png

Van de 17 SDG’s geven er 5 een positieve ontwikkeling weer, 4 een negatieve ontwikkeling en bij 8 is het oppassen geblazen.

Een inkijkje in de opdrachten van onze adviseurs

De 17 doelen zijn te verdelen over de werkvelden waarin wij Als Haute Equipers dagelijks aanwezig zijn en samen brengen. Het komende jaar lichten we de opdrachten van onze adviseurs uit en vragen we hen hoe zij dagelijks bijdragen aan een mooiere planeet. Dit doen we door hun opdracht te verbinden aan een specifieke SDG.

Wil je ook bijdragen aan een groenere, eerlijkere en betere wereld? We hebben meerdere vacatures als adviseur binnen het publieke domein. Neem eens een kijkje op onze vacature-pagina.

Terug naar overzicht
1547718797410.jpeg
Lauran van Kaam
Manager Strategie en Beleid
thumbnail-website-introductie--1.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.