Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Subsidies

De subsidiewereld is een doolhof. Het venijn zit daarbij vaak in de details. Wij kennen de subsidiemogelijkheden op regionaal, nationaal en Europees niveau en weten hoe je die optimaal benut. We weten ook hoe je als overheid stimuleringsgelden efficiënt inzet en zorgt dat ze bij de juiste projecten terecht komen. Zo helpen we subsidieaanvragers én subsidieverstrekkers om hun ambities waar te maken op weg naar maatschappelijk resultaat.

cofoce-sessie.jpg

Dienstverlening & Expertises

We werken voor en mét opdrachtgevers uit de publieke sector en het bedrijfsleven om met behulp van subsidies ambities te realiseren. Voor subsidieverstrekkers schrijven wij bijvoorbeeld praktische subsidieregelingen. Voor aanvragers zoeken wij de beste regelingen en zorgen dat die worden benut. In ons subsidieteam is alle daarvoor benodigde expertise aanwezig. Wij zorgen voor een scherp advies en de beste match voor ondersteuning van gemeenten, waterschappen en provincies, maar ook samenwerkingsverbanden (zoals Greenports) of bedrijven. Subsidies helpen om maatschappelijke thema’s een stimulans te geven. Wij werken daar graag aan mee.

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.