Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Juridisch

Onvermijdelijk brengt de warmtetransitie voor gemeenten veel juridische vraagstukken met zich mee. Het gaat zowel om privaatrechtelijke als publiekrechtelijke aspecten.

Omdat de invoering van zowel de Omgevingswet als de Wet collectieve warmtevoorziening is uitgesteld, is het juridisch kader voor gemeenten op dit moment niet uitgebalanceerd. Intussen moeten er wel fossielvrije meters gemaakt worden. Het bestaande publiekrechtelijke instrumentarium voor ordening en beheer van het ruimtelijk domein biedt gemeenten al veel mogelijkheden om op uiteenlopende manieren op te treden in de warmtetransitie. In combinatie  met de privaatrechtelijke gereedschappen, kunnen lokale overheden veel afspraken vastleggen met contractpartijen.

Er kan worden aanbesteed maar ook zonder aanbesteding kunnen warmtebedrijven gelegenheid krijgen een warmtenet aan te leggen. All electric oplossingen kunnen met inbegrip van alle boven- en ondergrondse voorzieningen worden gegund of gereguleerd op basis van vigerende regelgeving.

De vraag is hoe tal van eisen en bepalingen precies geformuleerd worden ten opzichte van partijen die delen van de warmtevoorziening aanleggen en/of gaan exploiteren. Het gaat om het gebruik van openbare ruimte en de vooraarden waaronder, vergoedingen, verlegregelingen en bijvoorbeeld  tarieven voor gebruikers.

Belangrijk is ook dat het vergunningentraject goed en zorgvuldig ingericht is en goed kenbaar voor derden.

Onze specialist: Maarten de Wind / maarten.dewind@haute-equipe.nl 

Terug naar overzicht

 

Neem contact op met Maarten de Wind

0-1.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.