Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Samenwerken voor nóg meer impact

Haute Equipe beschikt over adviseurs met specifiek inhoudelijke kennis en een bak aan ervaring. We staan graag op scherp, daarom werken we ook samen met organisaties die ons aanvullen met specifieke ervaring en kennis. Tevens werken wij samen met organisaties waarmee wij over en weer wat kunnen betekenen op het gebied van kennisdeling en de verbinding tussen theorie en praktijk.

Schaepkens

Schaepkens zorgt voor verandering van organisaties, teams en/of individuen om zo tot betere arbeidsprestaties te komen. Onderbouwd en praktisch. In samenwerking met Haute Equipe ondersteunt Schaepkens in het gehele traject: van visievorming en strategiebepaling naar het implementeren van verandering. Met een onderbouwd, begrijpelijk en realistisch antwoord op al jouw ontwikkel- en verandervraagstukken.

Celon

Celon richt zich op het inzichtelijk maken van het verleden, het nu en de toekomst van programma’s en projecten.

Wat zijn de doelstellingen, hoeveel is daarvan behaald en wat moet nog gedaan worden, kortom liggen de programma’ s of projecten op schema?

Dat doen we door het beschikbaar stellen van passende software en door dienstverlening waarbij ze op een praktisch manier ondersteunen. De combinatie van beide aspecten leidt tot de juiste (management)informatie voor het maken van de juiste keuzes.

Samen met Haute Equipe kunnen we een ontwikkeltraject van visie en strategie vorming tot uitvoering begeleiden.

Engage

Engage Process is een in 2008 opgerichte Nederlandse firma.

We zijn een klein team dat al lang samenwerkt. De eersten van ons startten in 1987 in het procesmanagement-vak en de eerste bouwstenen van de proces suite werden in 1994 ontwikkeld. Eén ding breng ons vooral samen; we willen procesmanagement voor veel mensen gemakkelijker en effectief maken.

Wij willen procesmanagement en -verbetering voor veel mensen gemakkelijker en effectiever maken. Dat willen we doen met producten die op zich ook gemakkelijk en toegankelijk zijn; van eerste kennismaking tot zwaar professioneel gebruik.

En tenslotte doen we dat graag vanuit een organisatie die ook erg toegankelijk is.

UvA

Een moderne, onderzoeksintensieve universiteit met een lange en rijke geschiedenis.

De Universiteit van Amsterdam is een moderne, onderzoeksintensieve universiteit met een lange en rijke geschiedenis en bovendien de grootste universiteit van Nederland met het breedste opleidingsaanbod. De UvA-sectie bestuursrecht en Haute Equipe delen kennis en ervaring met elkaar op het gebied van bestuursrecht en subsidierecht.

Zorg&Sociaalweb

Zorg&Sociaalweb wil een bijdrage leveren aan de discussie rondom een inclusieve samenleving en positieve gezondheidszorg. Zorg&Sociaalweb zorgt er voor dat u altijd op de hoogte bent van alle relevante ontwikkelingen binnen het sociaal domein, zorg en welzijn.

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.