Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Adviseur OOV Dirk over zijn bijdrage aan duurzame steden en gemeenschappen

thumbnail-dirk.png

Dagelijks leggen onze adviseurs de basis voor maatschappelijk resultaat. Bij de ene opdracht is het zonneklaar wat de effecten zijn op mens, milieu en de maatschappij. Bij de ander lijkt dit in eerste instantie minder voor de hand liggend. Om een inkijkje te geven hoe elke Haute Equiper bijdraagt aan een betere wereld, verbinden we in deze rubriek een adviesopdracht aan één van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat is dé wereldwijde duurzaamheidsagenda waaraan de VNG en ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten zich hebben gecommitteerd. Deze keer de opdracht van Dirk Blokhuis als adviseur Openbare Orde en Veiligheid bij een middelgrote gemeente.


Stadse jeugdproblematiek grote uitdaging voor de gemeente

Dirk werkt voor een middelgrote gemeente als adviseur Openbare Orde en Veiligheid op het taakgebied jeugd. Samen met een professioneel jeugdnetwerk staat de gemeente voor grote uitdagingen met betrekking tot de ontwikkeling van jeugdcriminaliteit. De problematiek bevindt zich vooral op het gebied van drugscriminaliteit binnen jeugdgroepen. Het gedrag van deze jeugd zorgt voor onveiligheidsgevoelens bij inwoners en verloedering van de wijk. Daarnaast geniet de criminele jeugd een bepaalde status op straat, opgroeiende kinderen kijken tegen ze op. Potentiële jonge aanwas lopen het risico zich in te laten zetten voor goedbetaalde, maar schimmige klusjes. Denk bijvoorbeeld aan het bezorgen van een pakketje door een 11-jarig jongetje, zonder te weten wat hij vervoert. Naarmate de tijd vordert, kan het kind langzamerhand in het criminele circuit belanden.


De aanpak van jeugdcriminaliteit

Het jeugdnetwerk werkt dagelijks samen om jeugdcriminaliteit aan te pakken, jonge aanwas te voorkomen en het veiligheidsgevoel in buurten te verbeteren. Hiermee draagt het team dagelijks bij aan ‘een gezonde en veilige leefomgeving’ (doel 11 van de duurzame ontwikkelingsdoelen). Waar jongerenwerk inzet op weerbaarheid van de jeugd, treden politie en handhavers op tegen illegale en overlast-gevende activiteiten. Helaas is het oppakken van drugsdealers onder andere door gebrek aan politiecapaciteit een behoorlijke uitdaging. En dat terwijl inwoners al jaren klagen en roepen om handhaving.


Het project van Dirk

Inwoners van de gemeente waar Dirk wordt ingezet noemen specifiek één winkelcentrum in relatie tot jongerenproblematiek. “Als adviseur Openbare Orde en Veiligheid schrijf ik een projectplan om dit winkelcentrum weer aantrekkelijk te maken. Aantrekkelijk voor alle doelgroepen, waardoor de jeugd minder ruimte krijgt voor hun criminele activiteiten en jonge aanwas wordt voorkomen.” De focus is tweeledig: enerzijds het verbeteren van de sociale cohesie, bijvoorbeeld door sport- en spelactiviteiten voor jong en oud. Anderzijds richt het project zich op zaken als een Keurmerk Veilig Ondernemen en het verbeteren van de openbare ruimte. Maar denk ook aan het controleren van vergunningen en surveillancerondes op overlast. Dit met als doel om een veilige, inclusieve en toegankelijke openbare ruimte te creëren. Op die manier sluit de opzet van het project nauw aan op target 11.7 van de duurzame ontwikkeldoelen.

Van tijdelijk project naar duurzame oplossing

Ondanks objectieve verbeteringen en positieve terugkoppeling uit de buurt, blijft het onveiligheidsgevoel aanwezig. Na afronding van het project sprak de burgemeester, samen met enkele teammanagers en Dirk, met een andere stad die vergelijkbare problematiek kent. “Met dit gesprek als inspiratiebron dachten we na over het opzetten van een lokale aanpak, die vanuit een integrale visie zou werken naar duurzame oplossingen. Het was duidelijk dat enkel een project niet zou leiden tot het gewenste resultaat. Een project is eindig, maar deze problematiek heeft juist een duurzame aanpak nodig. We moesten van een project naar een visie; een nieuwe, andere manier van werken. Een manier die door de gehele organisatie wordt gedragen. Niet alleen gericht op veiligheid, maar juist met integrale aandacht.” Bij integraal kan gedacht worden aan de sociale cohesie, voorzieningen in de wijk, juiste huisvesting en onderhoud in de openbare ruimte. Kortom, een werkwijze die erop gebouwd is om delen van de stad integraal te verbeteren. Tijdens dit proces maakte Dirk samen met de opdrachtgever een aanzet voor een integrale strategie voor de wijkaanpak. Een aanpak die aansluit bij ontwikkeldoel 11.

De bijdrage aan doel 11 van de SDG's: Duurzame steden en gemeenschappen

Met deze wijkaanpak wordt gestreefd naar het verbeteren van wijken die door de gemeenteraad zijn gekozen. De gemeente zet in op verbeteringen op korte termijn (≤ twee jaar) en op lange termijn (≥ 20 jaar). Op advies van Dirk wordt de aanpak geborgd met het werven van een coördinator in vast dienstverband. Op die manier heeft Dirk bijgedragen aan doel 11 van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze is als volgt beschreven: ‘Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam en voorzie tegen 2030 iedereen van toegang tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten, en wijken verbeteren’.


Wil je ook bijdragen aan een groenere, eerlijkere en betere wereld? We hebben meerdere vacatures als adviseur binnen het publieke domein. Neem eens een kijkje op onze vacature-pagina.

Terug naar overzicht
240405-haute-equipe-webres-82.jpg
Dirk Blokhuis
Adviseur Openbare Orde & Veiligheid
thumbnail-dirk.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.