Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Participatie en draagvlak

Bewoners betrekken, participatie, draagvlak organiseren, deze termen zijn inmiddels onlosmakelijk met de energietransitie verbonden. Natuurlijk is het belangrijk een zo ingrijpende verandering niet van bovenaf te dicteren maar voor ontwikkeling van onderop te kiezen. Er zijn al heel wat lokale initiatieven ontstaan, vaak coƶperatief, die voor productie en levering zorgen. Op het gebied van warmte zijn de successen nog schaars, mede vanwege de hoge investeringen. Gebruikersinitiatieven zoeken vaak steun bij de gemeente die haar positie hier moet bepalen.

De meeste mensen zijn niet van plan veel tijd en energie te steken in hun toekomstige warmtevoorziening. Velen hebben er wel een mening over, zeker als hun wijk aan de beurt is. En de bewoners moeten mee: huurders horen in meerderheid toestemming te geven, van particulieren wordt verwacht dat ze de portemonnee zelf trekken.  Betaalbaarheid, financierbaarheid maar ook duurzaamheid en ruimtebeslag zijn belangrijke onderwerpen voor particulieren.

Betrokkenheid begint met luisteren en ontdekken en analyseren wat mensen wel en niet willen. Informatievoorziening en uitleg horen er ook bij. Gezamenlijk zoeken naar warmte oplossingen die gecombineerd kunnen worden met andere wensen, kan enorm helpen: meer veiligheid, groen of comfort kunnen het aantrekkelijker maken om mee te doen.

Het team sociaal domein heeft diverse methoden ontwikkeld, zoals Tellen en vertellen en Waardengericht werken. Deze methoden, gericht op het ontdekken van belangrijke en gedeelde waarden zijn ook voor participatie in de warmtetransitie te gebruiken.

Onze specialist: Mirjam Turksma / mirjam.turksma@haute-equipe.nl 

Terug naar overzicht

 

Neem contact op met Mirjam

mirjam-turskma.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.