Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Human Resource Management

Human Resource Management (HRM) is een nieuw werkterrein van Haute Equipe. We zien gemeenten worstelen thema’s als schaarste op de arbeidsmarkt en de daarbij behorende vraagstukken zoals o.a. hoe ziet de toekomst van ons werk (richten) eruit, hoe zorgen we dat onze mensen klaar zijn voor deze toekomst (inrichten) en hoe helpen wij onze mensen het werk slimmer in te richten (verrichten).  

Thema 1: de toekomst van werk 
In de afgelopen jaren is de manier waarop we werken ingrijpend veranderd. Technische ontwikkelingen zoals digitalisering van bedrijfsprocessen, hybride werken of HR-analytics of maatschappelijke ontwikkelingen zoals een sterke vergrijzing, schaarste op de arbeidsmarkt en corona hebben een impact op de inrichting van ons werk. Een strategisch personeelsplan is een cruciaal onderdeel voor een optimale bezetting en daarmee een goede dienstverlening. Haute Equipe kan gemeenten helpen in het beantwoorden van vraagstukken als ‘welke mensen zijn nodig’ en ‘wanneer zijn deze mensen nodig in de organisatie’. Om antwoord op die vragen te krijgen bieden wij gemeenten een aantal diensten aan. 

  • Het ontwerpen van een Strategische personeelsplan 
  • Digitalisering arbeidsprocessen 
  • HR procesoptimalisatie (BPR) 
  • HR analytics
  • Verandermanagement

Thema 2: een leven lang ontwikkelen 
Haute Equipe vindt het belangrijk om te investeren in sociale innovatie door, bijvoorbeeld, de ontwikkeling van een positieve leercultuur in de organisatie, andere vormen van samenwerking of stijl van leiderschap en aansturing mee te ontwikkelen met de organisatieontwikkeling. Dit is de vervolgvraag op ‘welke mensen zijn nodig en wanneer zijn deze mensen nodig?’. Hoe zorgt de organisatie ervoor dat medewerkers over de juiste competenties beschikken door ze op te leiden en te begeleiden’. Haute Equipe begeleidt gemeenten door verschillende manieren van organisatie inrichting (organisatorische vormgeving) te onderzoeken en te implementeren. Daarbij ook de mogelijkheden te verkennen voor talentontwikkeling en samenwerking tussen teams.   

  • Talentmanagement 
  • Teamontwikkeling en samenwerkingsvraagstukken 
  • Leercultuur en sociale innovatie 
  • Samenwerkingsvraagstukken 

In contact
Wij komen graag met gemeenten in contact om samen te onderzoeken welke vraagstukken er zijn en hoe we kunnen werken aan concrete oplossingen. Bel voor vragen met onze office manager Dorinthe via 06 -27 20 13 01.

Terug naar overzicht

 

alvaro-reyes-qwwphwip31m-unsplash.jpg

Neem contact op met Marco

1602773061806.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.