Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Transformatie

Transformeren in het sociaal domein doe je samen met Haute Equipe!

Zoals we allemaal zo langzamerhand wel weten, heeft in 2015 de transitie in het sociaal domein plaatsgevonden. Gemeenten zijn vanaf dan verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.  

Nu, een aantal jaar later is de transformatie in volle gang. Gemeenten zijn volop aan de slag met het daadwerkelijk vormgeven van het uitgangspunt: “de burger in zijn/haar kracht zetten om te komen tot zelfredzaamheid en samenredzaamheid”. Daarbij komt steeds meer in beeld dat verbinding moet worden gelegd tussen Wmo, jeugdhulp en participatiewet. Op beleidsniveau is hier inmiddels al het nodige over geschreven, maar de vertaling naar een werkelijk integrale aanpak is nog niet gelukt. Wat zeker niet helpt, is dat er behoorlijke tekorten zijn op de verschillende onderdelen. Dit maakt dat de aandacht steeds vaker gericht wordt op bezuiniging, waarbij de inhoudelijke vernieuwing ondergeschikt wordt.

Gemeenten worstelen hiermee, zien ook dat een uitsluitend bedrijfsmatige aanpak niet helpt en hebben op diverse onderdelen behoefte aan creatief meedenken. Daar komt Haute Equipe in beeld!

Wat kan je van een Haute Equipe-er verwachten?

We ruimen onnodige bureaucratie op en denken in mogelijkheden en oplossingen. Daarbij zoeken we de grenzen van wet- en regelgeving op. We werken in co-creatie met partijen in de stad en betrekken de burger. Tegelijk is de Haute Equipe-er de kritische vriend die doorvraagt en voorkomt dat het luchtfietserij wordt.

Omdat Haute Equipe bestaat uit mensen met ervaring op verschillende vlakken – zowel in de praktijk van zorg en welzijn, als ook beleidsmakers en strategen - zijn we in staat visie te ontwikkelen die uitgevoerd kan worden. Een Haute Equipe-er ziet kansen, mogelijkheden en brengt je waar je moet zijn met nét dat beetje extra. We helpen bij het ontwikkelen en het vertalen van nieuwe ideeën in uitvoerbaar beleid.

Waar zit de meerwaarde van Haute Equipe Sociaal Domein?
Sociaal domein: samen voor de burger

Haute Equipe is met alle kennis en ervaring van haar medewerkers thuis op alle gebieden van en lagen in het sociaal domein. De Haute Equipe-ers kunnen deze inzetten op oa het niveau van management en beleidsadvies. Daarnaast nemen we ervaring in het veld zelf mee (als hulpverlener en burger), met inkooptrajecten, financiën en met de beleidsinhoud. En juist hierdoor kunnen we echte samenwerking tussen alle partners tot stand brengen. De drie belangrijkste spelers om tot een participatiesamenleving te komen zijn inwoners, gemeenten en maatschappelijke partners. Voor een dergelijke samenleving is een gelijkwaardige samenwerking nodig tussen deze drie spelers, waarbij ze niet zonder elkaar kunnen. Haute Equipe kan als onafhankelijk partner begeleiding bieden om dit samenspel tot stand te brengen.


Terug naar overzicht

 

hr-0372-fvdb-20180330-klein.jpg

Neem contact op met Mirjam

mirjam-turskma.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.