Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Openbare Orde en Veiligheid

Ondermijnende criminaliteit vraagt een gecoördineerde aanpak en een lange adem. Niets doen is geen optie. Gemeenten hebben te maken met het zogeheten ‘waterbedeffect’. Criminelen verplaatsen zich naar die dorpen en steden, waar zij het minste risico lopen. Het bewustzijn daarover is niet in alle gemeenten even groot.

Het is belangrijk om als één overheid op te treden en alle instrumenten in te kunnen inzetten: strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, fiscale en privaatrechtelijke.  De gemeente staat daarbij aan de lat voor de bestuursrechtelijke instrumenten. Dit betreft bijvoorbeeld het intrekken van vergunningen en het sluiten van woningen, bedrijven en andere locaties waar georganiseerde criminaliteit plaatsvindt. Dit alles in nauwe samenwerking met de veiligheidspartners (politie, OM, belastingdienst en rechterlijke macht). 

Veel gemeenten kampen met een tekort aan menskracht bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Ook kan het ontbreken aan beleid of kennis om een gedegen, integrale aanpak neer te zetten. We kunnen u daarbij helpen. Wilt u uw beleid of regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid herzien? Heeft u behoefte aan advies hoe om te gaan met ondermijnende criminaliteit? Wilt u de samenwerking met de veiligheidspartners verbeteren? Of heeft u andere openbare orde en veiligheidsaspecten? Neem dan contact met ons op.

Bekijk hier onze openstaande OOV vacature

Terug naar overzicht

 

Neem contact op met Karin

karin-huisman.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.