Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Eigen kracht

Eigen kracht is een belangrijk basisbegrip in het sociaal domein. Wat houdt het precies in? Verschilt de invulling van eigen kracht tussen de Wmo 2015 en de Jeugdwet? Wat kunnen we leren uit de jurisprudentie? Hoe passen professionals dit toe in de dagelijkse uitvoeringspraktijk? Welke voorwaarden zijn hiervoor nodig? Kunnen gemeenten hierop zelf ‘sturen’ in het lokale beleid en door regelgeving?

Tijdens deze cursus wordt de achtergrond van het begrip eigen kracht uitgelegd en komt de uitwerking die de rechter hieraan geeft aan bod. We geven handvatten voor het toepassen van het begrip eigen kracht in de praktijk. Daarbij ligt de nadruk op de manier waarop het onderzoek naar de eigen kracht ingevuld kan worden door consulenten en regisseurs en hoe zij daarmee invulling geven aan de daadwerkelijke transformatie. De cursus wordt op interactieve wijze vormgegeven en er wordt gebruik gemaakt van voorbeelden uit de praktijk. Ook is er ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

Deze cursus wordt aangeboden in samenwerking met Berghauser Pont.

Docenten:

  • Arnout den Brok
    Mr. Arnout den Brok is senior juridisch adviseur bij Haute Equipe. Arnout studeerde rechten aan de Universiteit Leiden en rondde tevens de beroepsopleiding gemeentejuristen af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Bij Haute Equipe houdt Arnout zich met veel facetten van het bestuursrecht en het openbaar bestuur bezig, waaronder het sociaal domein. Hij heeft ruime ervaring als juridisch adviseur bij gemeenten en hij is lid van een gemeentelijke bezwaarschriftencommissie.

  • Marga van Hoek
    Marga van Hoek is senior adviseur Sociaal Domein bij Haute Equipe. Zij is ruim twintig jaar werkzaam in het sociaal domein, aanvankelijk als indicatieadviseur Wvg, AWBZ, Wmo en Jeugdwet. Later heeft zij voor veel gemeenten in het land opdrachten verricht als trainer/coach, adviseur kwaliteit en beleid, projectleider en auditor in de volle breedte van het sociaal domein. Haar kracht ligt in het verbinden van beleid en uitvoering.

 

arnout-1.png

Terug naar overzicht

 

Neem contact op met Arnout

0-2-.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.