Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Sociaal domein weekupdate

Nieuwsupdates 2023

Week 40
Deze week onder andere een artikel over 'Aan de slag met eenzaamheid' en een artikel over het 'Register Wmo-consulent niet omarmd'.
>> Lees de nieuwsbrief

Week 39
Deze week onder andere een artikel over de 'ruzie over de rol van gemeenten in zorgmalaise' en een artikel over 'een menswaardige aanpak voor vertrekplichtige vreemdelingen'.
>> Lees de nieuwsbrief

Week 38
Deze week onder andere een artikel over de Sociale (wijk)teams: peiling 2022 en een artikel over de Jeugdzorghervorming in volle vaart, Wmo blijft steken.
>> Lees de nieuwsbrief

Week 37
Deze week onder andere een artikel over 'het belang van taal en participatie' en een artikel over 'inclusieve mantelzorgondersteuning'.
>> Lees de nieuwsbrief

Week 36
Deze week onder andere een artikel over 'Integratie gaat goed, maar racisme tiert welig' en een artikel over 'bij de rijksoverheid domineert grabbeltonbeleid'.
>> Lees de nieuwsbrief

Week 33
Deze week onder andere een artikel over 'Hoe het Oprecht wél lukt om jongeren met schulden te bereiken' en een artikel over 'Hoe minder stress in buurten gezondheidsverschillen verkleint'
>> Lees de nieuwsbrief

Week 32
Deze week onder andere een artikel over 'Jongerenwerk onbenut bij radicalisering en polarisatie' en een artikel over 'Rapport commissie Sociaal minimum overtuigt niet'
>> Lees de nieuwsbrief

Week 31
Deze week onder andere een artikel over de 'contouren van het nieuwe sociaal werk' en een artikel over 'te weinig preventie en teveel troubleshooting in de jeugdzorg'.
>> Lees de nieuwsbrief

Week 30
Deze week onder andere een artikel over dat er 'Meer nodig dan stimuleren van sociaal contact' en een artikel over 'De welkome opkomst van burgerorganisaties'
>> Lees de nieuwsbrief

Week 29
Deze week onder andere een artikel over 8 tips: antidiscriminatiebeleid voor gemeenten met een kleine portemonnee en een artikel over Burgerinvloed: als gemeente wel luistert, maar niet levert
>> Lees de nieuwsbrief

Week 28
Deze week onder andere een artikel over de onzekerheid omtrent hervormingen in het sociaal domein na de kabinetsval en een artikel over de relatie tussen mobiliteitsarmoede en kansenongelijkheid.
>> Lees de nieuwsbrief

Week 27
Deze week onder andere een artikel over de aanpak dakloosheid en een artikel over hoe we kunnen leren van de Vlaamse aanpak voor toeslagen.
>> Lees de nieuwsbrief

Week 26
Deze week onder andere een artikel over de zin van Ingrijpen als omstander bij discriminatie en een artikel over leermiddelen voor het onderwijs: Van pleisters plakken naar structureel eenvoudiger en overzichtelijker
>> Lees de nieuwsbrief

Week 25
Deze week onder andere een artikel over 'de hervormingsagenda Jeugd' en een artikel over 'hoe crisisnoodopvang bewoners ziek maakt'
>> Lees de nieuwsbrief

Week 24
Deze week onder andere een artikel over 'hoe gemeentebreed gezondheidsbeleid kwetsbare groepen niet bereikt' en een artikel over 'de 200 miljoen euro extra voor kwetsbare gebieden'.
>> Lees de nieuwsbrief

Week 23
Deze week onder andere een artikel over 'Tilburg geeft gewoon geld en het werkt' en een artikel over 'Het risico op sociaal reductionisme in de ggz-hervormingsbewegingen'.
>> Lees de nieuwsbrief

Week 22
Deze week onder andere een artikel over Hervormingsagenda Jeugd is geen akkoord, maar een agenda en een artikel over 'Gebrekkige basisvaardigheden zijn een blinde vlek bij sociaal werkers'.
>> Lees de nieuwsbrief

Week 21
Deze week onder andere een artikel over De laatste 100 levensmaanden moeten beter en een artikel over een Handreiking: Zicht op het effect van cliëntondersteuning
Lees de nieuwsbrief >>

Week 20
Deze week onder andere een artikel over alternatieven voor beschermingsbewind bij schulden en een artikel over hoe sociaal professionals (weer) vertrouwen kunnen wekken
Lees de nieuwsbrief >>

Week 19
Deze week onder andere een interview van Jan-Kees Helderman: ‘Iedereen moet zich anders gedragen in het sociaal domein’ en een artikel over Waarom budgetbeheer geen alternatief is voor beschermingsbewind
Lees de nieuwsbrief >>

Week 18
Deze week onder andere een artikel over 'Hoe schulden bij jongeren vooral ook een maatschappelijk probleem zijn' en een artikel over de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo.
Lees de nieuwsbrief >>

Week 17
Deze week onder andere een artikel over 'Aangeleerde hulpeloosheid: zo voorkomt u dat bij de uitvoering van de bijstand' en een artikel over de noodzaak van een structurele oplossing voor eenverdienersproblematiek.
Lees de nieuwsbrief >>

Week 16
Deze week onder andere een artikel over hoe gemeenten de sterke sociale basis kunnen versterken en een artikel over de Wmo-indicatie voor onbepaalde tijd.
Lees de nieuwsbrief >>

Week 15
Deze week onder andere een artikel over hoe Utrecht een versoepeling voor het bijstandregime voortzet en een artikel over aandacht en steun voor mantelzorgers met een migratieachtergrond.
>> Lees de nieuwsbrief

Week 14
Deze week onder andere een artikel over hoe participatie van inwoners bevorderd kunnen worden. Daarnaast organiseert de VNG woensdag 12 april een webinar over uitvoeringskracht in het sociaal domein.
Lees de nieuwsbrief >>

Week 13
Deze week onder andere een artikel over waarom het huidig bijstandsbeleid het minst goed werkt voor de meest kwetsbaren. Daarnaast presenteerde de VNG een essay waarin zij pleiten voor een lokale agenda bestaanszekerheid. 
Lees de nieuwsbrief >>

Week 12
Deze week onder andere een artikel over een onderzoek naar de knelpunten in de jeugdzorg. Daarnaast presenteerde Movisie een routekaart voor collectief werken.
Lees de nieuwsbrief >>

Week 11
Deze week onder andere een artikel over de aanzienlijke verschillen tussen sociale klassen in Nederland. Daarnaast presenteerde Movisie een handreiking 'omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein'.  
Lees de nieuwsbrief >>

haute-equipe-sociaal-hogeres.png

Week 10
Deze week onder andere een artikel van de Correspondent over hoe je als overheid de allerkwetsbaarsten beter kunt ondersteunen. Daarnaast presenteerde Movisie een artikel over hoe je jongeren met schulden kunt bereiken. 
Lees de nieuwsbrief >>

Week 9
Deze week onder andere een artikel over hoe ondernemerschap integratie van asielmigranten kan bevorderen. Daarnaast werden afgelopen week de resultaten uit onderzoek van de Erasmus Universiteit naar de effecten van de tegenprestatie in de bijstand aangeboden aan de gemeente Rotterdam.
Lees de nieuwsbrief >>

Week 8
Deze week onder andere een artikel over de 8,9 miljoen die het VWS uittrekt voor 'arrangeur' tussen zorgdomeinen. Daarnaast kwam de VNG deze week met een handreiking 'Samen werken voor inclusiever onderwijs'.
Lees de nieuwsbrief >>

Week 7
Deze week onder andere een artikel over waarom betere hulp voor ouders en kinderen niet begint bij jeugdzorg. Ook interessant is dit artikel over de podcast over de morele dilemma's van ambtenaren.
Lees de nieuwsbrief >>

Week 6
Deze week onder andere een artikel over waarom er meer verbinding nodig is tussen het sociaal en juridisch domein. Ook interessant is deze webinar over de 'menselijke maat'.
Lees de nieuwsbrief >>

Week 5
Deze week onder andere een artikel over 'Drie manieren om de kloof tussen arm & rijk te dichten'. Ook interessant is deze podcast over de optimalisatie van jeugdbescherming.
Lees de nieuwsbrief >>

Week 4
Deze week onder andere een artikel over ‘Niet meteen iets doen als iets naars speelt, maar eerst goed luisteren en analyseren, maakt de jeugdzorg beter én goedkoper’ en daarbij een voorbeeld filmpje uit Groningen, namelijk 'Goede voorbeeld jeugdhulp: Jongeren aan Zet Groningen'
Lees de nieuwsbrief >>

Week 3
In de eerste nieuwsbrief van dit jaar onder andere een artikel over 'Wet energietoeslag 2023 waarschijnlijk in juni van kracht' en over de 'Valse start' bij nieuwe inburgeringswet".
Lees de nieuwsbrief >>

Terug naar overzicht

 

Neem contact op met Mirjam

mirjam-turskma.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.