Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Laat je inspireren door Haute Equipe’s New Colors.

We ontzorgen je tegen een vooraf vastgestelde prijs. Het spreekt voor zich dat je niet lang hoeft te wachten op resultaat.

Kies je kleur:

Meer weten over New Colors? Neem contact op met Jeanette Honders of Hendrik Jan Catsburg via 023-5471913 of info@haute-equipe.nl. 

Ga hier terug naar onze bedrijfsvoering pagina. 

Begroting

Tekorten in de begroting? Met deze scan helpen we je bij bezuinigingen en heroverwegingen, zodat je begroting sluitend wordt. We maken gebruik van zero based budgetting en persen zo de lucht eruit. Ook in het financieel zo lastige sociaal domein legt deze scan de vinger op de zere plek.

foto-groen.jpg
2414-page41-20200110.jpg

Financiële organisatie

Hoe functioneert jouw financiële team? Met deze scan brengen we zowel de sterke als de verbeterpunten van een team snel in kaart. Hoe faciliterend is jouw team? Hoe functioneert het team binnen de financiële functie van de organisatie? Je krijgt een stoplicht, aangevuld met concrete en direct uitvoerbare adviezen.

Controleplannen

Is de toetsing van de administratieve organisatie niet je favoriet? Niet juist of tijdig toetsen levert veel extra werk en kosten op. Met ons intern controleplan en een bijbehorend werkplan worden bevindingen en aanbevelingen wél opgevolgd. Dat scheelt tijd, geld en ergernis. 

newcolors1.jpg
2609-page41-20200110.jpg

Nota’s en verordeningen

Een nota of verordening actualiseren of onderhouden? Voor wie dat niet regelmatig doet een taaie klus. Voor ons kennen je financiële verordening of nota’s zoals reserves en voorzieningen, activa, overhead of grondbeleid geen geheimen.

Liquidaties en vereffeningen

Een stichting of gemeenschappelijke regeling opheffen? Dat doe je niet iedere dag en er komt heel wat bij kijken, zowel in financieel als juridisch opzicht. Met onze ervaring kennen we alle aspecten en ontzorgen je gedurende het hele proces; van liquidatierekening tot vereffenaar.

newcolors3.jpg
newcolors4.jpg

Procesbeschrijvingen

Processen in je organisatie beschrijven of actualiseren? Met efficiëntie als uitgangspunt komen we snel tot de kern. Natuurlijk kan dit worden aangevuld met een advies op maat.

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.