Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Vertrouwen van de klant

laarbeek-correct-1.png

In maart 2019 startte Pascal Timmers als senior adviseur bedrijfsvoering en financiën bij Haute Equipe Partners in Public, met de wetenschap dat het in zijn werkgebied, regio Zuid Nederland, meer moeite kost om opdrachten te vinden. Veel gemeenten uit deze regio hebben namelijk via inkoopconglomeraten een raamovereenkomst afgesloten bij een voorkeursleverancier. Het zou dus lastig worden om in de regio passende en uitdagende opdrachten te vinden.

Toch kwam al snel een spoedvraag binnen van de gemeente Laarbeek voor een coördinator jaarrekening. De gemeente Laarbeek heeft ook een raamcontract afgesloten via inkooporganisatie Bureau Inkoop Zuidoost Brabant (BIZOB). Desondanks werd onze accountmanager Harold Heitink benaderd met de vraag of wij op korte termijn een geschikte kandidaat hadden die de gemeente kon helpen.

Op dat moment was Pascal voor 20 uur beschikbaar voor een opdracht. Nadat het afdelingshoofd zijn curriculum vitae had gezien, mocht Pascal diezelfde week op gesprek komen. De gemeente Laarbeek gaf direct na het gesprek aan graag met Haute Equipe in zee te willen gaan.

Wat oorspronkelijk een opdracht van 3 maanden voor 20 uur per week was, groeide uit naar een fulltime opdracht van ruim 7 maanden. In deze kleine gemeente met korte lijnen mocht Pascal zich met veel zaken bezighouden en met veel prettige collega’s samenwerken. De eerste mijlpaal die Pascal vanuit zijn rol, samen met de collega adviseurs, bereikte was meteen erg positief. In juli 2019 werden namelijk de jaarstukken, voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant, unaniem door de gemeenteraad van Laarbeek vastgesteld. Na deze succesvolle afronding van het jaarrekening traject werd Pascal door de afdelingsmanager gevraagd om ook het proces rondom de begroting 2020 en het inwerken van een nieuwe financieel adviseur voor rekening te nemen. Een voortzetting van een prettige samenwerking. Al met al trok Pascal begin november, na vaststelling van de begroting en een nieuwe financieel adviseur die up-and-running was, de deur achter zich dicht om verder te gaan naar een volgende opdracht.

Wat gebeurde daarna?

In maart 2020 werd Pascal rechtstreeks gebeld door de afdelingsmanager van de gemeente Laarbeek met de vraag of hij ruimte had om opnieuw het proces van de jaarrekening, samen met de beleidsadviseurs financiën, op te pakken. In bijzondere omstandigheden, want wegens Corona werden de werkzaamheden geheel op afstand uitgevoerd. Desondanks kon de gemeenteraad begin juli de jaarstukken wederom unaniem vaststellen. Missie volbracht!

Als gevolg van de bijzondere Corona-situatie besloten Pascal en het afdelingshoofd om, zodra de omstandigheden het toelieten, een ‘live’ evaluatie te houden.

Eind juli zaten zij samen, onder het genot van een kop koffie, aan tafel. Na een korte evaluatie kwam al snel een nieuw vraagstuk aan de orde. De concerncontroller had namelijk aangekondigd om per 1 september een nieuwe uitdaging buiten de gemeente Laarbeek aan te gaan.

Het afdelingshoofd had direct na de zomervakantie iemand nodig om deze rol, in combinatie met een adviesrol in het begrotingsproces, tot en met het einde van het jaar te gaan invullen. De gemeente Laarbeek had iemand nodig die naast financiële kennis ook met het managementteam kan sparren over strategische keuzes op gebied van risicomanagement en organisatiebeheersing. Het afdelingshoofd en ook de begin 2020 gestarte gemeentesecretaris hadden vertrouwen in de capaciteiten van Pascal. Met een aanbesteding technisch verantwoorde oplossing werd, binnen de voorwaarden van de raamovereenkomst met de voorkeursleverancier, georganiseerd dat Pascal in augustus mocht starten als concerncontroller/ financieel beleidsadviseur.

Dit is een prachtig compliment aan en een blijk van vertrouwen van de klant in de kwaliteiten van Haute Equipe Partners in Public en in het bijzonder in de kennis en kunde van Pascal Timmers.

Terug naar overzicht
pascal-timmers1.jpg
Pascal Timmers
Senior adviseur
laarbeek-correct-1.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.