Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Rechtmatigheid Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

damian-1.jpg

Je bent er als gemeente druk mee: op grote schaal worden de uitkeringen voor zelfstandigen zonder personeel aangevraagd. De termijnen voor de regelingen Tozo 1 en 2 zijn inmiddels verstreken; op dit moment loopt de Tozo 3. Iedere Tozo-regeling kent weer iets andere voorwaarden waaronder een uitkering of een lening worden verstrekt. Dat varieert van geen inkomenstoets, naar de (partner)inkomenstoets en de vermogenstoets tot de inlichtingenplicht van de aanvrager.

De verantwoording van deze regeling vindt plaats in de SISA-bijlage bij de jaarrekening.

In de nota verwachtingen accountantscontrole SISA 2020 volgt een aanvulling waarin de rechtmatigheidscriteria van de Tozo-regeling zullen worden toegelicht. Daar deze nota meestal pas in de start van het nieuwe jaar wordt gepubliceerd, adviseren wij gemeenten zelf op tijd te starten met het aantonen van de rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen en leningen.  Dit voorkomt dat je in het voorjaar wordt geconfronteerd met vragen van de accountant waarbij onder tijdsdruk controles moeten worden uitgevoerd.

Naast een steekproef, is data-analyse een uitstekend middel om de rechtmatigheidscontrole uit te voeren. Hierbij denk je aan selecties op dubbele bankrekeningnummers, adressen, normbedragen enzovoorts.

De adviseurs van Haute Equipe denken graag met je mee hoe de controles zo efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Het gebruik maken van de al lopende controles in het proces, staat hierbij voorop!

Neem voor meer informatie contact op met Damian van Laar via tozo@haute-equipe.nl en Nicolette Verlaan via Nicolette Verlaan nicolette.verlaan@haute-equipe.nl.  

Terug naar overzicht
damian.jpg
Damian van Laar
Adviseur bedrijfsvoering
damian-1.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.