Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Project in beeld – Laden met flexibele nettarieven

auto.jpg

Elektrisch rijden is in opmars. Door het groeiende aantal elektrische auto’s groeit de vraag naar elektriciteit sterk. Dit kan leiden tot overbelasting van het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld wanneer wijkbewoners om zes uur ’s avonds tegelijk hun elektrische auto opladen. Het net uitbreiden lijkt de enige oplossing, maar dit is ingrijpend en duur.

Slim laden als oplossing
Om te voorkomen dat wijken in de toekomst op zwart gaan, wordt op veel plekken gewerkt aan slimme laadoplossingen die het netwerk ontlasten. In Utrecht gebeurt dat door het experimenteren met tarieven. In het project FLEET ontwikkelen netbeheerders, kennisinstellingen en bedrijven uit Utrecht een oplossing door slim laden te combineren met flexibele nettarieven en laadpalen waarmee je sneller kunt laden. De slimme laadpalen zorgen dat auto’s geladen worden zonder piekbelasting op het net.

Piekbelasting vermijden, duurzamer rijden
Uniek aan FLEET is de actieve rol van de netbeheerder, die samen met de andere projectpartners de mogelijkheden van flexibele nettarieven onderzoekt voor de 300 slimme laadpalen in Utrecht. Wanneer het net zwaar belast wordt en er weinig duurzame stroom is, gelden hogere tarieven gelden. Buiten die piekmomenten zijn er gunstige nettarieven.

De slimme laadpalen houden rekening met de wisselende tarieven van de netbeheerder en kiezen goedkope momenten om te laden. De laadsnelheid wordt hierop aangepast: langzaam als het druk is op het net, en extra snel buiten piekmomenten en als er veel goedkope zonnestroom of windstroom is. Wanneer autorijders toch sneller willen laden tijdens spitsuren, dan kunnen zij dit op elk gewenst moment activeren via een QR-code op het laadpunt.

Voordelen
Het slimme laadsysteem kan voordelen opleveren voor de netbeheerder én voor de elektrische rijder. Voor netbeheerders biedt het de mogelijkheid om investeringen in netverzwaring te verlagen doordat het laadsysteem de piekbelasting op het net vermindert. Voor elektrische rijders kan het systeem voordelig zijn doordat de auto’s opladen op momenten waarop veel duurzame (en goedkope) stroom beschikbaar is.

Het project gaat begin november 2020 van start op een tiental laadpalen in de wijk Lombok. De komende twee jaar wordt de laadtechniek geoptimaliseerd en uitgebreid naar 300 laadpunten in de gemeente Utrecht.

Samenwerking
Binnen FLEET werken We Drive Solar, netbeheerder Stedin, Stichting ElaadNL, Universiteit Utrecht en gemeente Utrecht onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute de mogelijkheden van slim laden verder uit. FLEET wordt uitgevoerd met subsidie uit het TKI Urban Energy programma van de Topsector Energie.

Haute Equipe
Haute Equipe heeft het consortium ondersteund bij het succesvol aanvragen van de subsidie uit het TKI Urban Energy programma. Wij hebben de partijen geholpen bij het betrekken van de juiste partners, het inhoudelijk vormgeven van het project, het schrijven van het projectplan en het opstellen van de begroting. Wij zijn erg trots dat het project door de Topsector Energie is geselecteerd voor subsidiering en binnenkort van start kan gaan!

Meer weten?
Meer weten over het FLEET project of hoe wij u kunnen ondersteunen bij het aanvragen van subsidie voor uw duurzaamheidsproject? Neem gerust eens contact met ons op!

Terug naar overzicht
martin-nieuw.png
Martin Bremer
Subsidieadviseur
auto.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.