Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Eerste openstelling EUI - Innovative Actions is een feit

neb-logo-negative-small-3-0.png

NIEUWS UIT BRUSSEL

Sinds 10 oktober heeft de Europese Commissie de eerste Innovative Actions call van het nieuwe programma European Urban Initiative (EUI) opengesteld voor aanvragen. Met deze eerste openstelling is € 50 miljoen gemoeid. EUI-IA richt zich op projecten die focussen op de doelstellingen van het New European Bauhaus (NEB). In totaal is er voor EUI-IA € 337,5 miljoen geoormerkt. Er komen dus nog nieuwe openstellingen aan de komende jaren.  

Het EUI bouwt voort op het tussen 2014 en 2020 uitgevoerde initiatief Urban Innovative Actions (UIA). Een van de belangrijkste doelstellingen van het EUI is de door UIA geïnitieerde steun voort te zetten door stedelijke autoriteiten in heel Europa met ruimte en middelen ondersteuning te bieden om te identificeren en te experimenteren (bijvoorbeeld via pilot projecten). Het gaat om nieuwe innovatieve ideeën die antwoord geven op de onderling verbonden en complexe lokale uitdagingen in verband met duurzame stedelijke ontwikkeling. 

Projecten dienen bij te dragen aan de ambities van de New European Bauhaus. Het NEB is een creatief, interdisciplinair initiatief dat een brug vormt tussen de duurzame uitdagingen die worden ervaren in Europese steden en de Europese Green Deal. Het gaat kortgezegd om het (ver)bouwen binnen steden waarbij thema's als duurzaamheid en inclusiviteit een sleutelrol spelen.  

Bij het NEB staan drie waardes centraal: 

  • Duurzaamheid: van de klimaatdoelen tot circulariteit, tot energieneutraliteit en biodiversiteit. 
  • Esthetiek: kwaliteit van beleving en stijl, naast functionaliteit. 
  • Inclusiviteit: toegankelijkheid, betaalbaarheid en diversiteit.  

Aanvragen binnen de EUI-IA call kunnen ingediend worden door lokale overheden. In Nederland gaat het om gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. Ook kleinere gemeenten kunnen aanvragen door samen een aanvraag in te dienen (en op die manier meer dan 50.000 inwoners tellen). Gezien de aard van de regeling zal de gemeente altijd samen moeten optrekken met projectpartners (denk aan woningbouwcorporaties). De gemeente moet wel altijd penvoerder zijn. 

Gemeenten die in aanmerking willen komen voor financiering uit het HEB moeten focussen op één van de volgende thema's: 

  • Bouwen en renoveren in de geest van circulariteit en CO2-neutraliteit 
  • Behoud en transformatie van cultureel erfgoed 
  • Aanpassen en transformeren van gebouwen voor betaalbare woonoplossingen 
  • Stedelijke ruimtes regenereren 

Per project kan er maximaal € 5 miljoen subsidie aangevraagd worden en de maximale looptijd die een project mag hebben bedraagt 3,5 jaar. Aanvragers krijgen maximaal 80% van de totale projectkosten vergoed en er wordt tot 50% van de verleende subsidie bevoorschot. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 19 januari 2023. Aanvragen worden behandelen op volgorde van rangschikking.  

Haute Equipe heeft veel ervaring met het opstellen van Europese aanvragen voor gemeenten. Daarnaast kunnen wij u adviseren over de vormgeving van het project en het samenstellen van het consortium. Heeft u de subsidie eenmaal ontvangen dan kunnen wij ook ondersteuning bieden in het beheer en de verantwoording van de EUI subsidie.  

Wilt u meer weten? Neem gerust eens contact met ons op!
r.defouw@haute-equipe.nl  

Navigeer hier naar de subsidie domeinpagina.

Terug naar overzicht
img-2320.jpg
Roan de Fouw
Team subsidies
neb-logo-negative-small-3-0.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.