Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

LIFE aanvraag voor bestrijding klimaatverandering

oip.jpeg

Het EU LIFE deelprogramma ‘Climate Action’ biedt interessante subsidiemogelijkheden voor projecten die de uitstoot van broeikasgassen verminderen of die de veerkracht vergroten om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Dit jaar is er extra budget beschikbaar, dus meer kans van slagen!

Een Life project duurt tussen de 2 en 5 jaar en heeft een begroting van €0,5 tot €8 miljoen. De subsidie bedraagt 55%. Wie van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet wel snel in actie komen, want de deadline voor de aanvraag is op 6 oktober aanstaande. Een aanvraag vraagt het nodige werk en moet in één keer goed zijn. De uitvoering van goedgekeurde projecten kan starten vanaf 1 juli 2021.

Er zijn drie soorten projecten mogelijk:

 1. Pilotprojecten: voor de eerste keer toepassen van nieuwe technieken of methoden.
 2. Demonstratieprojecten: testen en laten zien van nieuwe technieken, methoden of aanpak in een specifieke context (bijvoorbeeld geografisch).
 3. Best practice projecten: toepassen van bewezen technieken, methodes of aanpak in een specifieke context.

Als dat noodzakelijk is, kan onderzoek in beperkte omvang deel uitmaken van een project. Ook is de aanleg van infrastructuur mogelijk, mits niet van te grote omvang.

Het deelprogramma bestaat uit Climate Change Mitigation en Climate Change Adaptation.

Climate Change Mitigation

Dit onderdeel is gericht op  vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals methaan, kooldioxide en distikstofoxide. Er is een aantal prioritaire aandachtsgebieden voor projecten:

 1. Reductie van broeikasgassen via het Effort Sharing Decision systeem van de EU.
 2. Broeikasgasboekhouding voor bepaald landgebruik (bv landbouwteelten).
 3. Landgebruik dat emissies vermindert of compenseert (bv moerassen, veen, bosgebruik/aanleg)
 4. Innovatieve en kosteneffectieve technologieën en processen bij energie-intensieve industrieën.
 5. Alternatieven voor gebruik van gefluoreerde gassen (zoals in warmtepompen) en hergebruik.
 6. Verbetering van monitoring door overheden.

Climate Change Adaptation

Dit onderdeel is gericht op het opvangen van de effecten van klimaatverandering. Prioritaire aandachtsgebieden voor projecten zijn:

 1. Aanpassingen in stedelijk gebied (bv voor water, energie, maar ook gezondheid en welbevinden).
 2. Aanpassingen in infrastructuur (energie, telecommunicatie, afval, blauw-groene netwerk).
 3. Duurzame inrichting/beheer van gebieden met toegenomen kans op droogte, overstroming (ook regenwateropvang, omgaan met verzilting e.d.).
 4. Maatregelen met betrekking tot landbouw, bosbeheer en toerisme (bv op eilanden).

Geïnteresseerd?

Heb je een idee ofvragen of wil je de mogelijkheid van een aanvraag bespreken, laat het dan weten.

Gerrit Walstra, tel: 06-21125514, email: gerrit-walstra@haute-equipe.nl 

Terug naar overzicht
5423.jpg
Gerrit Walstra
Subsidieadviseur
oip.jpeg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.