Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Indruisregel maakt tegengaan bijstandsfraude niet eenvoudiger

haute-equipe-social-visual-6-2-.png

In een uitspraak die begin dit jaar is gepubliceerd oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) dat de gemeente Enschede het onderzoek naar het recht op bijstand heeft uitgevoerd op een manier die zozeer indruist tegen wat van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht. Het gebruik van de resultaten uit het onderzoek moet onder alle omstandigheden ontoelaatbaar worden geacht. (1) De formulering van dit “zozeer-indruist criterium” zou tot de aanname kunnen leiden dat het college van Enschede, dat bekend staat om zijn strenge bijstandsbeleid, de grenzen van zijn onderzoeksbevoegdheden vast wel schromelijk zal hebben overschreden. (2) Maar is dat wel zo? De uitspraak van de CRvB van 20 december 2022 biedt in ieder geval een mooie aanleiding om de belangenafweging te bespreken die het college moet maken als het, in het kader van de algemene onderzoeksbevoegdheid uit artikel 53a van de Participatiewet (PW), bankafschriften op wil vragen. Vervolgens bezien Gity en Arnout wat de gevolgen zijn als de bestuursrechter achteraf oordeelt dat de inbreuk op het recht op privéleven, die het college door het opvragen van de bankafschriften heeft gemaakt, niet voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. En zijn die gevolgen zelf altijd wel proportioneel?

Meer weten? Lees verder via Zorg&SociaalWeb

Terug naar overzicht
0-2-.jpg
Arnout den Brok
Juridisch adviseur
haute-equipe-social-visual-6-2-.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.