Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Het opheffen van een Stichting met oog voor mensen; zo doet Haute Equipe dat!

foto-schiermonnikoog-1-1.jpg

“Weet wat je zegt, zeg niet wat je weet”, waarbij integriteit in functioneren richting de opdrachtgever en de betrokkenen het allerbelangrijkste is. Onder dit motto heeft Marion van Staveren, mede-eigenaar van Haute Equipe, in februari 2019 een welzijnsstichting op Schiermonnikoog opgeheven.

Het begon in 2017. Haute Equipe kreeg van de gemeente Schiermonnikoog de vraag om de juridische constructie van de toenmalige welzijnsstichting onder de loep te nemen. De Stichting was in het leven geroepen om alle welzijn gerelateerde taken uit te voeren op het eiland. Maar uit een inventarisatie van Sandra Mooren, toen nog juridisch adviseur bij Haute Equipe, bleek dit voor de toekomst niet houdbaar. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente besloot om de Stichting op te heffen, anders: te liquideren. Dit was makkelijker gezegd dan gedaan. Omdat Schiermonnikoog maar een klein eiland is en iedereen elkaar kent, was de gebruikelijke procedure al snel uitgesloten. Normaalgesproken wordt het bestuur van een Stichting namelijk automatisch vereffenaar. In die hoedanigheid heft de vereffenaar dan de Stichting op. Gezien de persoonlijke en lokale verhoudingen tussen het bestuur en de medewerkers van de Stichting was dat geen optimale keuze. Er werd bewust gekozen voor een onafhankelijke, niet lokaal gevestigde vereffenaar.

Omdat binnen Haute Equipe Marion hier al ervaring mee had vanuit haar bestuurlijke rol in een Stichting Pensioenfonds, is zij uiteindelijk in opdracht van de gemeente aangewezen als vereffenaar. Daar sta je dan, als iemand van ‘de wal’ die op een eiland waar iedereen elkaar kent en alles met elkaar verweven is, een Stichting komt opheffen. Maar gelukkig had Marion al de nodige ervaring in combinatie met de integriteit en de mensgerichte blik die nodig is om zo’n opdracht voor alle betrokkenen tot een goed eind te kunnen brengen.

foto-schiermonnikoog-2.jpg

Om de opdracht van de gemeente Schiermonnikoog goed tot uitvoer te brengen was de eerste stap om het vertrouwen te krijgen van de vijf medewerkers van de stichting. Door open het gesprek aan te gaan met deze mensen, echt naar hen te luisteren en mee te denken over hun toekomst, heeft Marion ervoor kunnen zorgen dat iedereen tevreden was met de uitkomst.  Dit heeft ervoor gezorgd dat de medewerkers met opgeheven hoofd de Stichting achter zich hebben kunnen laten. Nadat er geen medewerkers meer actief waren voor de stichting, is Marion vervolgens met een gerust hart verder gegaan om alles binnen de Stichting klaar te maken voor de liquidatie. Zo zijn de lopende verzekeringen en contracten opgezegd, is de jaarrekening afgerond en is de fysieke inboedel verhuisd. Volgens de juridische procedure bij een liquidatie volgt een periode van non verzet nadat een advertentie in de plaatselijke krant gepubliceerd waarin de liquidatie officieel is aangekondigd. Per 28 februari 2019  is de Stichting Welzijn Schiermonnikoog geliquideerd. Per diezelfde datum is de Stichting uitgeschreven uit het handelsregister en is Marion als vereffenaar uit haar functie getreden.

Naast de formele liquidatie heeft er ook, naar menselijke maat, een informele afsluiting plaatsgevonden met alle betrokkenen waaronder de toenmalige medewerkers van de Stichting en vertegenwoordiging van de gemeente, waaronder de burgemeester van Schiermonnikoog.

Natuurlijk dacht men allang na over een nieuwe welzijnsorganisatie op het eiland. Haute Equipe zou Haute Equipe niet zijn als we daar niet over zouden willen meedenken. Zo is Esther Sarphatie, senior-adviseur sociaal domein, aan de slag gegaan om op Schiermonnikoog middels de methode van het narratief waarderen  de zorg op het eiland opnieuw vorm te geven met oog op de toekomst.

En dat is nou typisch Haute Equipe; met een mensgerichte blik samen naar oplossingen zoeken voor de lange termijn.

 

Terug naar overzicht
no_filename.jpeg
Jeanette Honders
Senior adviseur
foto-schiermonnikoog-1-1.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.