Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

EFRO project TEC Utrecht- realisatie ‘De Ontdekhal’

efro-project-tec-utrecht-realisatie-de-ontdekhal-1.jpg

Te weinig jongeren kiezen een opleiding in de techniek terwijl de kansen op een goede baan voor het oprapen liggen. De ambities in Utrecht zijn hoog. Er is volop werk. En, het grote personeelstekort in de bouw- en technieksector is algemeen bekend. Techniek Experience Center (TEC) Utrecht wil dat jongeren in Utrecht de kans grijpen op een goede positie op de arbeidsmarkt door een opleiding in de techniek te kiezen. Daarmee wordt ook de instroom van technisch geschoold personeel vergroot. TEC Utrecht gaat hiermee één van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen aan van dit moment.

Om letterlijk en figuurlijk te gaan bouwen aan de toekomst heeft TEC Utrecht in voormalig tuincentrum De Minstroom ‘De Ontdekhal’ gerealiseerd: een broedplaats voor creativiteit en innovatie, waar kinderen en jongeren hun talent voor techniek ontdekken. Daar ontwerpen, bouwen en presenteren ze hun eigen uitvindingen met behulp van diverse programma’s. Zie voor een impressie het volgende leuke filmpje!

Doelstelling project
De hoofddoelstelling van het project is het verkleinen van de hedendaagse mismatch op de arbeidsmarkt door de instroom van technisch geschoold personeel te vergroten. Dit wordt gedaan door kinderen op vroege leeftijd te inspireren en mee te nemen in de wereld van de techniek, door jongeren de juiste technische en creatieve basisvaardigheden te leren en het vertekende beeld van de bouw- en technieksector positief te veranderen bij de jeugd en hun ouders. Door samen met marktpartijen relevante en actuele lesprogramma’s samen te stellen leren jongeren de basisvaardigheden die vandaag en in de toekomst nodig zijn. Hierbij wordt een onderwijsvisie gehanteerd waarin onderzoekend leren, ontwerpend leren en ondernemend leren gecombineerd worden. Hiernaast moet TEC Utrecht als sociale ontmoetingsplek een positieve impuls geven aan de wijk Overvecht. Jong en oud, allochtoon en autochtoon, geschoold en ongeschoold en werkgevers en werkzoekende ontmoeten elkaar op de fysieke locatie ‘De Ontdekhal’. Voor jongeren in Overvecht biedt TEC Utrecht concreet arbeidsmarktperspectief en komen ze in contact met werkgevers. Door aandacht en interesse van buiten Overvecht en Utrecht neemt  het toerisme en de dynamiek in de wijk toe.

efro-project-tec-utrecht-realisatie-de-ontdekhal-2.jpg efro-project-tec-utrecht-realisatie-de-ontdekhal-3.jpg

Samenwerking
De partners die het initiatief tot het project namen en de samenwerkingsovereenkomst ondertekenden zijn: de Willibrord Stichting, Stichting Nuovo Scholengroep, ROC Midden Nederland, Heijmans, AM, Bouwmensen, Eneco, Portaal en SingelPD. Deze partners hebben in mei 2019 een EFRO subsidie aanvraag ingediend bij het Kansen voor West II-programma om het project Techniek Experience Center Utrecht te kunnen gaan uitvoeren. Deze aanvraag is in oktober 2019 goedgekeurd waarmee het project kon gaan starten en de Stichting TEC Utrecht in het leven is geroepen. Het project loopt van tot en met 2022 en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en gemeente Utrecht.

Haute Equipe
Haute Equipe is nauw betrokken bij dit project. We hebben het consortium ondersteund bij het aanvragen van een financiële bijdrage bij EFRO en de gemeente Utrecht, waarbij we de partners hebben geholpen met het schrijven van het projectplan en het financieel vormgeven van het project. Nu de subsidie is toegezegd ondersteunen wij Stichting TEC bij het projectbeheer en haar  projectadministratie en het consortium bij de administratieve verantwoording en de periodieke rapportages aan de subsidieverstrekkers.

Meer weten?
Meer weten over het project TEC Utrecht of hoe wij u kunnen ondersteunen bij het aanvragen van Europese subsidies? Neem gerust eens contact met ons op!

Terug naar overzicht
inge.jpg
Inge Borgonjen
Subsidieadviseur
efro-project-tec-utrecht-realisatie-de-ontdekhal-1.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.