Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Bodemdaling een serieus probleem!

bodemdaling.jpg

Bodemdaling is een serieus probleem aan het worden. De kosten van bodemdaling lopen op tot in de miljarden – zo heeft het Planbureau voor de Leefomgeving becijferd. 

In het Groene Hart hebben drie waterschappen, twee provincies, drie gemeenten en vijf ministeries de handen inéén geslagen in de Regio Deal Bodemdaling. Centraal in deze deal staat de samenwerking en kennisbundeling om te komen tot werkbare oplossingen voor het omgaan met bodemdaling. Het ministerie LNV draagt 10 mln. euro bij die de regionale partners minimaal verdubbelen. 

Haute Equipe ondersteund de partners bij het uitwerken en implementeren van de Regio Deal. We nemen deel aan het programmateam en denken mee over governance, financiën, organisatie en projectinventarisatie. 

Meer weten over de Regio Deal Bodemdaling? Klik hier: https://www.ad.nl/woerden/na-de-zomer-begint-de-strijd-tegen-bodemdaling~ac79ad66/71183367/.

bodemdaling-2.jpg

 

Terug naar overzicht
5501.jpg
Rombout Speelman
Subsidieadviseur
bodemdaling.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.