Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Ouderenbeleid

We willen allemaal op een waardige manier oud worden. Zowel de Rijks- als de lokale overheid en haar maatschappelijke partners, waarbij te denken valt aan zorginstellingen en woningbouwcoöperaties, proberen inwoners op hun oude dag te ondersteunen op verschillende gebieden; gezond ouder worden, eenzaamheid, zorg en hulp (zoals mantelzorg), woonruimte en woonomgeving, veiligheid en meer.  Een leefomgeving die de behoeften van ouderen ondersteunt, en die bijdraagt aan hun welzijn is erg belangrijk in een samenleving die vergrijst. In 2019 waren er in Nederland 1,3 miljoen 75-plussers. In 2030 zijn dit er ongeveer 2,1 miljoen.

Ondersteuning door overheden en haar partners

Waar de overheden en haar partners precies op inzetten om ouderen te ondersteunen, staat in verschillende akkoorden en programma’s. In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zetten ‘gemeenten en GGD’en, zorgverzekeraars en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport [..] gezamenlijk in op een gezond en actief leven met een stevige sociale basis.’ Het Integraal Zorgakkoord (IZA) moet een bijdrage leveren aan het betaalbaar, toegankelijk en goed houden van de zorg. Het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) heeft als doel ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk de regie op hun eigen leven kunnen behouden.

De expertise van Haute Equipe rondom ouderenbeleid

Gemeenten hebben een actieve rol in het realiseren van deze akkoorden en programma’s. Bijvoorbeeld door de vraagstukken op het gebied van ouderenbeleid te verbinden met beleid op andere gebieden, en in te zetten op preventie. Haute Equipe heeft ervaring met de vraagstukken die spelen op het gebied van ouderenbeleid. We helpen gemeenten met advies, begeleiding of het tot stand brengen van samenwerking tussen inwoners, de gemeente en partners. Benieuwd wat Haute Equipe kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op.

Terug naar overzicht

 

pexels-matthiaszomer-339619.jpg

Neem contact op met Thom

Thom van Veen - Adviseur Sociaal Domein Haute Equipe

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.