Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

SBA Subsidieloket

Er zijn veel subsidie-instrumenten en subsidie-regelingen en een aantal daarvan zijn ook interessant voor de apotheker. Dat geldt met name voor arbeidsmarkt gerelateerde subsidies en subsidies voor BBL-studenten. Veel van deze regelingen worden belicht op de SBA website. Elke situatie is echter anders en elke regeling kent weer haar eigen criteria, aanvraagprocedures, indieninsgdata en uitvoeringsregels. Dat vergt veel tijd om uit te zoeken en veel subsidies blijven onbenut.

SBA heeft daarom nu een nieuw instrument voor ontwikkeld: het SBA Subsidieloket. Het SBA Subsidieloket is ondergebracht bij adviesbureau Haute Equipe. De SBA biedt elke apotheek die een BBL’er in dienst neemt de mogelijkheid om hierover advies in te winnen of ondersteuning te vragen. Via het SBA Subsidieloket kun je tot 2 uur advies inwinnen of ondersteund worden bij het daadwerkelijk aanvragen van de subsidies. Meer ondersteuning nodig? Het Subsidieloket kan helpen alleen zijn de kosten dan voor eigen rekening.

Je schakelt het SBA Subsidieloket in door je vraag te stellen via het volgende aanvraagformulier:

Vul dit formulier in alstublieft: 
1. Naam en vestigingsadres apotheek:
2. Naam en conctactgegevens apotheker:
3. Wat is uw vraag:
4. Wilt u antwoord per e-mail? Graag uw e-mail adres:
5. Antwoord per telefoon? Graag uw telefoonummer en voorkeurstijd:

Je kunt het formulier mailen naar sbasubsidieloket@haute-equipe.nl 

Voor vragen kun je contact opnemen met ons via 023-5471913.

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.