Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Haute Equipe Beleidsadvies voor gemeenten en overheden

Bij Haute Equipe helpen we je met beleidsadvies omtrent thema’s als jeugdhulp, samenwerking onderwijs en jeugdhulp, en toegang tot hulp/ondersteuning. Eigenlijk alles wat binnen het sociaal domein valt.

Nauwe samenwerking met alle betrokkenen en verbindend contact staan bij Haute Equipe hoog in het vaandel. Ze vormen de leidraad bij het opstellen van een beleidsadvies. We besteden veel aandacht aan de opbouw, de inhoud, de formulering en de vormgeving van het advies. Uiteindelijk mondt dit uit in een beleidsplan.

Wat zijn beleidsadviezen?

Met beleidsadviezen bedoelen we advies over het uit te voeren beleid, dat uitgevoerd wordt door bevoegde ambtenaren, commissies, raden, werkgroepen en bureaus. Het uiteindelijke beleid wordt vastgelegd in een beleidsplan.

Het doel van een beleidsplan is om helder in kaart te brengen wat de missie, visie en doelstellingen van een organisatie zijn. Het vormt dan ook dé rode draad binnen de organisatie. Een beleidsplan geeft antwoord op vragen als:

 • Waar staan we voor?
 • Wat is de missie van de organisatie?
 • Wat zijn de doelstellingen van de organisatie?
 • Welke acties moeten hiervoor ondernomen worden?
 • Welke middelen worden ingezet?
0554b1ff-9fbb-4a4e-978e-bf819fa4b158.jpg
pexels-fauxels-3184339.jpg

Wat voor soorten beleid zijn er?

Beleid komt in verschillende soorten en maten. Globaal gezien kun je beleid beschouwen als de blauwdruk van een organisatie (wie zijn we?), een kapstok (welke regels en protocollen horen bij ons?) en een toekomstperspectief (waar gaan we naartoe, en hoe?).

Beleid wordt onderverdeeld in twee soorten: het strategisch beleid en het operationeel beleid. Het strategisch beleid richt zich vooral op het bepalen van de koers die een organisatie de komende jaren volgt. Operationeel beleid richt zich meer op de afspraken en handelingen die men op dagelijkse basis moet uitvoeren. Het gaat hier dus om de uitvoering van het strategisch beleid.

Haute Equipe ondersteunt zowel in het vormen van strategisch beleid als het opstellen en uitvoeren van operationeel beleid.

Wat is het strategisch beleid?

Strategisch beleid gaat over de koers van een organisatie voor de komende jaren. In dit beleid komen verschillende onderdelen terug, zoals de missie, visie, doelstellingen en plannen om deze doelstellingen te bereiken. Het strategisch beleid geeft richting aan alle beslissingen die een organisatie neemt. Van klein tot groot en van korte termijn tot lange termijn.

Waarom is een beleid zo belangrijk?

Het maken van beleid is cruciaal binnen een organisatie. Het vormt de rode draad binnen de organisatie en geeft richting aan al het handelen en leidinggeven binnen de organisatie. Bovendien maakt beleid duidelijk wat men van elkaar kan verwachten. Het geeft dus houvast en structuur aan alle medewerkers binnen de organisatie, maar ook aan de stakeholders buiten de organisatie.

Hoe stel je een beleidsstuk op?

Het maken van beleid en/of het inzetten van beleidsadvies komt voort vanuit een probleem (er moet iets veranderd worden) of een positieve positie (het gaat al goed, maar misschien kan het nóg beter).

Welke behoefte er binnen jouw organisatie ook speelt, onze experts steken hun handen graag uit de mouwen om met je vraagstuk aan de slag te gaan. Dat gebeurt in goed overleg met betrokkenheid van alle partners. Zoals de doelgroep, maatschappelijke organisaties en andere gemeenten. Essentiële vragen die we stellen bij het vormen van een beleidsstuk, -advies of -plan zijn:

 • Waar staan we voor?
 • Waar gaan we voor?
 • Waar geloven we in?
 • Wat zijn onze doelen?
 • Hoe realiseren we onze doelstellingen?
 • Met welke middelen gaan we onze doelen realiseren?

Samen bepalen we aan de hand van bovenstaande input wat en hoe er veranderd moet worden. Vervolgens kijken we naar de zogenaamde ‘regelroute’ en bespreken we vragen als: is er budget? Is alles juridisch in orde? Hoe staan collega’s tegenover de veranderingen? Uiteindelijk volgt de besluitvorming.

Hoe helpt Haute Equipe bij het opstellen van beleidsadviezen?

0554b1ff-9fbb-4a4e-978e-bf819fa4b158.jpg

Verbinding en daadwerkelijk in contact staan met alle betrokken partijen is wat Haute Equipe uniek maakt. Uiteindelijk gaat het niet om het beleidsadvies zelf, maar om de manier waarop dit advies georganiseerd en uiteindelijk gedragen wordt. Samenwerking en integraal contact met alle betrokken partijen is daarvoor essentieel. Alleen op die manier ontstaat een succesvol beleidsadvies (en beleidsplan) dat gesteund wordt door alle betrokkenen.

Waarom is Haute Equipe de geschikte partner voor het opstellen van beleidsadviezen?

Onze rugzak zit vol met kennis van vrijwel alle onderdelen en lagen binnen het sociaal domein. Of het nu gaat om management, beleid, contractmanagement of de uitvoering van beleid. Bovendien vullen we dit aan met kennis van financiën, juridische zaken en (Europese) subsidies. Deze combinatie van kennis op maat van jouw uitdaging maakt ons uniek.

Ben je benieuwd naar wat Haute Equipe voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op via de contactpagina.

Wil je ons team binnen het sociaal domein versterken? Ontdek onze vacatures!

0554b1ff-9fbb-4a4e-978e-bf819fa4b158.jpg

Haute Equipe is een adviesbureau met lef. Wij werken in het publieke domein op het gebied van bedrijfsvoering, juridische zaken, subsidies en sociaal domein. Wij delen onze kennis en adviseren bij onze veelal trouwe klanten. Daarnaast besteden we veel tijd en aandacht aan het voortdurend opleiden van onze mensen en starten we regelmatig speciale programma’s voor trainees. Daarbij zoeken we steeds de samenwerking met onze klanten.

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.