Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Verantwoordelijkheid nemen bij Waterschap Brabantse Delta

brabantsedelta-1.jpg

Een krachtige interventie voor het Waterschap Brabantse Delta. Tot voor kort werkten medewerkers van de afdeling crediteuren- en debiteurenadministratie met de gewoonte: ‘’omdat men het altijd zo deed’’. Vanuit een strak ingekaderd werkproces, waar alle verantwoordelijkheid bij de coördinator lag. Samen met het afdelingshoofd heeft onze Jeanette Honders er voor gezorgd dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen en met de neuzen naar de toekomst staan.

Ook vooruit kunnen kijken

‘’In de organisatie zag ik dat er veel ambtenaren die ‘’vastgeroest’’ waren in gewoonten. Ze vonden het tegelijk spannend toen ik begon: er ontstond weerstand, wat gaat er met mijn baan gebeuren? Door mijzelf kwetsbaar op te stellen en in gesprek te gaan met deze medewerkers en op zoek te gaan naar de aard van deze weerstand heb ik dit stukje bij beetje kunnen oplossen’’ zegt Jeanette Honders, senior adviseur bij Haute Equipe. Belangrijke voorwaarde hierin is dat de medewerkers binnen Waterschap Brabantse Delta leren om vrijheid te pakken in het uitoefenen van taken en verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat. Dit is gelukt, en daar is Jeanette best trots op.

Verantwoordelijkheid nemen

De verankering van dit idee in de organisatie zal de nodige tijd en aandacht vereisen. Medewerkers werken vaak lang op dezelfde manier, in een strak ingekaderd werkproces is het soms lastig open stellen. ‘’Maar waarom zou je vasthouden aan oude gewoonten, waarin je jezelf beperkt, als het ook mogelijk is meer proactief te werken, te groeien en uitdagingen aan te gaan?’’ aldus Jeanette. Het is daarbij van belang ook gebruik te maken van medewerkers die blij zijn met verandering en die in het proces aan te haken.

Het is allemaal snel en soepel verlopen

‘’Dankzij de kennis en expertise van de mensen van Haute Equipe is ons traject snel en soepel verlopen’’ aldus onze opdrachtgever van Waterschap Brabantse Delta. Het traject is een succes geworden omdat de persoonlijke kwaliteiten van de medewerkers naar boven zijn gehaald. Jeanette heeft nog steeds contact met het afdelingshoofd en heeft het gevoel dat ze, ondanks dat ze ingehuurd was, voor even één van hen was. Handen uit de mouwen, op naar de toekomst!

Terug naar overzicht
no_filename.jpeg
Jeanette Honders
Senior adviseur
brabantsedelta-1.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.