Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

SLIM-regeling

canva-chairs-and-table-at-home.jpg

“Mkb-ers kunnen vanaf 2 maart 2020 subsidie ontvangen voor het opleiden en ontwikkelen van hun medewerkers. Dit is geregeld in de recent gepubliceerde SLIM-regeling. Onze medewerkers helpen je graag verder om van deze mogelijkheden gebruik te maken. Meer informatie over de regeling vind je hier: ”

slimafbeelding.jpg

Mkb’ers kunnen vanaf 2 maart 2020 € 24.999 subsidie ontvangen voor het opleiden en ontwikkelen van medewerkers. In maart en september kan er door mkb-bedrijven subsidie aangevraagd worden voor:

  1. Het uitvoeren van een bedrijfsscan met als resultaat een opleidings- of ontwikkelplan
    voor de onderneming;
  2. Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de medewerkers;
  3. Het ontwikkelen of invoeren van een methode die medewerkers stimuleert hun kennis,
    vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  4. Bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde
    leerweg mbo bij een erkend leerbedrijf.

Voor kleine bedrijven bedraagt de subsidie 80% van de kosten, voor middelgrote bedrijven is dit 60%. De kosten voor activiteit 1 t/m 3 moeten minimaal €5.000 bedragen. Er dient een financiële administratie en een deelnemersadministratie bijgehouden te worden tijdens het project.

pagina-2.jpg

Bent u nieuwsgierig geworden of ook uw bedrijf in aanmerking komt voor de SLIMregeling?
Neem dan contact op met subsidieadviseur Marcel Deen 06-52093234
marcel.deen@haute-equipe.nl

Terug naar overzicht
wieske.jpg
Wieske Bressers
Adviseur subsidies
canva-chairs-and-table-at-home.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.