Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Ook incidenteel klimaatgeld voor gemeenten nieuw kabinet

klimaat-saskia.jpg

De vierde regering Rutte, die vandaag op het bordes staat, heeft de lat voor de klimaatdoelstellingen hoger gelegd dan in het Klimaatakkoord: het beleid wordt gericht op 55 - 60% reductie van CO2 in 2030. Uitgangspunten zijn dat de vervuiler betaalt, dat iedereen mee kan doen en niemand achterblijft.

Voor dit doel is in het regeerakkoord 35 miljard extra vrij gemaakt. Dit geld komt vanaf 2023 beschikbaar. Het gaat om incidentele middelen, dat wil zeggen dat het totale bedrag eenmalig beschikbaar wordt gesteld en niet jaarlijks steeds opnieuw ten laste van de begroting komt. Wat betekent dit voor lagere overheden en huishoudens in de praktijk? Hoeveel is er voor hen beschikbaar om een bijdrage te leveren aan energiebesparing en minder gebruik van fossiele brandstoffen?

Op het gebied van klimaat en energie zijn de volgende concrete voornemens uit het regeerakkoord noemenswaard voor lokale overheden.

  • De medeoverheden krijgen via een specifieke uitkering middelen voor de uitvoering van het klimaatbeleid. Het gaat om 5,6 miljard tot en met 2030 voor uitvoeringskosten (ook voor de planbureaus). Dit is nog niet verder uitgewerkt.
  • Ook wordt er 2,75 miljard gereserveerd om maatschappelijk vastgoed zoals scholen, culturele centra en buurthuizen te verduurzamen.

Ook van belang zijn de volgende maatregelen die de nieuwe minister Rob Jetten nog financieel zal gaan vertalen.

  • Het kabinet wil inzetten op duurzame warmtenetten op wijkniveau, de onrendabele top zal deels uit een landelijke subsidieregeling bekostigd kunnen worden.
  • De financiële participatie door omwonenden van windmolens wordt gestimuleerd.

Voor woningeigenaren zijn ook extra bijdragen voorzien.

  • Een subsidieregeling voor (hybride) warmtepompen die nu tot 2024 loopt wordt uitgebreid en verlengd tot 2030. Hier reserveert de coalitie 900 miljoen euro voor.
  • Een langjarig nationaal isolatieprogramma gaat bijdragen aan het verduurzamen van allereerst de slechtst geïsoleerde woningen en die van lage en midden- en inkomens.

Naast reeds beschikbaar geld, komt er tot 2030  3,5 miljard bij. Zo wil de coalitie tot 2030 woningeigenaren en vve's (financieel) stimuleren om hun woningen te verduurzamen.

Wil je meer weten? Neem contact op met Saskia Müller of Martin Bremer via saskia.muller@haute-equipe.nl of martin.bremer@haute-equipe.nl of 023-5471913.

Ons team heeft op dit moment een openstaande vacature voor de functie 'Adviseur warmtetransitie'. Benieuwd? Klik hier voor het profiel.

saskia-muller.jpg

Terug naar overzicht
Saskia Müller
Adviseur warmte
klimaat-saskia.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.