Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Internationale samenwerking loont echt!

m-g-1.jpg

Veel van onze klanten zijn op zoek naar middelen om hun plannen waar te kunnen maken. Dat zijn overheden, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, maar ook samenwerkingsverbanden, zoals greenports, of het zijn bedrijven. Ze hebben gemeen dat ze zelf wel wat geld beschikbaar hebben, maar onvoldoende om wat ze voor ogen hebben allemaal te kunnen doen of met de gewenste kwaliteit. Ergens in het gesprek over de mogelijkheden van subsidies komt dan aan de orde of ze er voor open staan of de ambitie hebben om met partners uit andere landen samen te werken. Een aantal subsidieregelingen biedt die mogelijkheid of stelt dat zelfs als voorwaarden, zoals de Interregprogramma’s en onderzoeksprogramma’s zoals Horizon2020. De vraag die dan opkomt is wat de meerwaarde daarvan is, wat levert het extra op?

Door Gerrit Walstra

Dat is natuurlijk een heel relevante vraag, want met partijen uit andere landen samenwerken maakt het natuurlijk niet eenvoudiger. Toch wordt ik zelf meestal enthousiast. En niet vanwege het adagium ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’, maar omdat ik veel voorbeelden heb gezien van de meerwaarde van internationale samenwerking, een meerwaarde die overigens vaak vooraf niet zo helder werd voorzien.  Op het gevaar af een beetje prekerig over te komen wil ik dat toch proberen uit te leggen.

Het gemakkelijkste is het natuurlijk als je, om in je project je doel te bereiken, de kennis en ervaring van partijen nodig hebt die in Nederland niet of slecht te vinden is. Dat lijkt een open deur, maar het vraagt toch de nodig ervaring om de juiste partner te vinden, die ook met dezelfde houding in de samenwerking wil staan. Iets moeilijker wordt het als je denkt dat je het ook wel alleen kan of alleen Nederlandse partners nodig hebt. Ik moet dan mij argumenten aandragen vanuit projecten die zijn afgerond en waar de partners aan het einde van het project elkaar vertellen wat ze er aan hebben gehad. Waar vóóraf het verkrijgen van extra geld voor elke partner voorop stond, wordt dat steevast als laatste genoemd: ‘Oh ja, en we hebben er ook nog geld mee binnengehaald’.

Wat ze vinden dat ze er echt aan hebben gehad is het trots zijn op het gezamenlijk ontwikkelde product en het verkrijgen van nieuwe inzichten, die ze met alleen Nederlandse partijen niet hadden gekregen. Heel veel vraagstukken en oplossingen blijken veel meer door onze cultuur bepaald te zijn, dan we beseffen. Met partners vanuit een andere cultuur kun je vraagstukken heel anders bekijken en tot heel andere oplossingen komen. Daarbij denken we vaak dat we in Nederland voorop lopen. Het is nogal eens schrikken als je er dan bij de uitvoering van een project achter komt dat ze in andere landen een stuk verder zijn. Na de schrik komt het besef dat je daar je voordeel mee kan doen: ‘beter goed gekopieerd, dan slecht zelf bedacht’. Dat kopiëren moet je natuurlijk wel slim doen, zodat het hier ook werkt. Overigens kan je ook van elders gemaakt fouten leren.

Wat ook altijd wordt genoemd is het nieuwe netwerk en de nieuwe relaties die zijn opgebouwd. Dat wordt al tijdens zo’n project, maar ook erna benut voor van alles. Informatie, vinden van andere partijen, feedback op ideeën,  gezamenlijke lobby etc. En het gaat niet alleen over onderwerpen die met het project te maken hebben, het kan over van alles gaan. Bedrijven gaan soms samen verder in de ontwikkeling van een nieuw product of ze gaan andere commerciële relaties aan. De samenwerking in het ene subsidieproject vormt vaak de basis voor samenwerking in andere projecten en het doen van subsidieaanvragen daarvoor. Organisatie en mensen weten elkaar sneller te vinden.

Veel deelnemers vertellen ook dat ze er persoonlijk veel aan hebben gehad. Het is leuk om met mensen uit andere culturen samen te werken en je best te moeten doen om over te brengen wat in Nederland heel normaal is, en omgekeerd, om te begrijpen hoe het ergens anders nu precies in elkaar zit. Samenwerken in en internationaal gezelschap verbreed daadwerkelijk je horizon en draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling.

Dus als jij en je organisatie er voor openstaat zou ik zeggen, altijd doen dat internationaal samenwerken, de kans op een project met impact wordt er groter van en de kans op toegang tot nieuwe netwerken of markten ook. Ik doe graag mee en help het in goed banen leiden.

Terug naar overzicht
5423.jpg
Gerrit Walstra
Subsidieadviseur
m-g-1.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.