Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Gemeente Midden-Groningen

midden-groningen.jpg

Inwoners van gemeente Midden-Groningen ondervinden de consequenties van de gaswinning.

Een deel van de bestaande woningen in deze gemeente voldoet niet aan de veiligheidsnorm die is vastgesteld voor het beoordelen van panden in het aardbevingsgebied. Panden worden groepsgewijs in batches beoordeeld. Voor woningeigenaren die vallen binnen de zogenaamde batch 1588 zijn specifieke bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het rijk en de betreffende gemeenten. Deze eigenaren kunnen een subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van maatregelen voor de versterking of voor het slopen en herbouwen van hun woning.

Haute Equipe heeft de gemeente Midden-Groningen bijgestaan bij het opstellen van deze subsidieverordening. Hierbij werd, naast het juridisch kloppend maken van de regeling, ook de focus gelegd op uitvoering en het ontzorgen van de aanvragers. Het proces van het aanvragen en krijgen van de subsidie moest voor de aanvrager zo eenvoudig als mogelijk blijven. Het streven was daarom om een uitvoerbare, laagdrempelige verordening op te stellen die voldeed aan deze eisen. De toekomstige aanvrager moest gefaciliteerd en geholpen worden in het gehele proces.

Haute Equipe heeft de gemeente bijgestaan om een subsidieverordening op te stellen die hieraan voldoet en kijkt terug op een prettige samenwerking met een mooi resultaat!

Terug naar overzicht
floris.jpg
Floris van Hoof
Adviseur Duurzaamheid en Subsidies
midden-groningen.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.