Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Duurzaam maatschappelijk vastgoed: denk mee over de nieuwe subsidieregeling

subs-5-4.png

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bereidt momenteel de Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) voor om het maatschappelijk vastgoed in Nederland te verduurzamen. In november werd al aangekondigd dat het kabinet voor deze regeling in totaal € 340 miljoen beschikbaar stelt.

Wilt u hierover meedenken? Geef dan uw mening tijdens de internetconsultatie van 1 tot en met 29 april 2022.

Doel
Het hoofddoel van de regeling is om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren te investeren in verduurzamingsmaatregelen om de energieprestatie te verbeteren en de CO2-uitstoot te verlagen. De nieuwe regeling vergoedt naar verwachting een deel van de projectkosten van de verduurzamingsmaatregelen(en). De kosten voor een energieadvies of duurzaam monumentenadvies kunnen waarschijnlijk met terugwerkende kracht worden vergoed. Dit geldt ook voor de kosten voor het laten opstellen van een energielabel na het uitvoeren van de maatregel(en).

Geef uw mening
Er ligt nu een concepttekst van de regeling klaar waarop kan worden gereageerd. Dit gaat via een internetconsultatie. Deze is bereikbaar via de volgende link:

https://www.internetconsultatie.nl/dumava

Reacties uit de internetconsultatie kunnen eventueel leiden tot aanpassingen in de regelingstekst. De consultatie voor deze regeling staat open tot en met 29 april 2022.

Terug naar overzicht
martin-nieuw.png
Martin Bremer
Subsidieadviseur
subs-5-4.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.