Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Circulaire schooltuintjes in de klas

wortels1.jpg

Bram Engberts zet zich in om natuureducatie op scholen een boost te geven en hij doet dit via het project Bram’s Schooltuinen. Dit zijn houten plantenbakken die in de klas kunnen staan en hier is een compleet lesprogramma van één jaar bij ontwikkeld. Door zelf dingen te planten, er goed voor te zorgen en het daarna te oogsten worden de kinderen actief betrokken en wordt er op een leuke manier meer geleerd over de natuur, planten, oogsten en gezond eten.

De insteek van het schooltuintjes initiatief past goed bij de waarden die we als Haute Equipe belangrijk vinden: Mens, Milieu en Maatschappij. Allereest is het materiaal van de plantenbakken circulair hout, waardoor het goed is voor het milieu. De bakken worden door Wortels & Co geproduceerd. Hier werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat ze vaardigheden leren die hen helpt om door te stromen naar regulier werk. De bakken worden gebruikt om kinderen meer te leren over de natuur en gezond eten. Op deze manier is de cirkel rond!

Het streven van Bram is om alle scholen in Purmerend/Beemster één of meerder schooltuinen aan te bieden. Haute Equipe sponsort 8 schooltuinen, waarbij het niet alleen gaat om de plantenbak maar ook al het materiaal voor de tuin (aarde, planten, zaden etc.) en het lesprogramma voor één jaar.

Op donderdag 14 oktober 2021 werd het eerste schooltuintje aan groep 3 van OBS Het Eiland overhandigd en Haute Equipe was hier ook bij aanwezig. Dit was niet alleen een moment van overhandigen, maar een uitgebreide en interactieve les. Twee medewerkers van Bram kwamen leerlingen iets vertellen over de schooltuin, de plantjes en hoe daarvoor gezorgd moet worden. Dat je nooit te oud bent om te leren ondervonden ook de afgevaardigden van Haute Equipe. Wist u bijvoorbeeld dat er een ‘colakruid’ bestaat? Een paar takjes in een glas water en voilà, een gezond alternatief voor de frisdrank!

wortels5.jpg

Het schooltuintjes project is een mooi voorbeeld hoe Haute Equipe invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en SROI. In een volgend artikel willen we graag meer vertellen over hoe Haute Equipe bij het schooltuintjes project betrokken is geraakt.

Voor meer informatie over de schooltuinen https://www.bramengberts.nl/schooltuinen-2/.

Eerder heeft Haute Equipe samengewerkt met Wortels & Co om kruidentuintjes te bouwen. Daarover schreven we dit artikel… https://haute-equipe.nl/blog/kruidentuintjes-met-dank-aan-werkom-en-wortels-en-co.

 

Terug naar overzicht
anne.jpg
Anne Viersen
Adviseur sociaal domein
wortels1.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.