Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Adviseur vertelt; Lars Genders

lars-genders-foto-1.png

Begin december ben ik met veel energie gestart bij de gemeente Roerdalen als Junior Business Controller Sociaal domein. Tevens mijn eerste opdracht bij een gemeente. Mijn opdracht staat in het teken van ondersteunen, leren en zo veel mogelijk ervaringen op doen. De eerste weken ben ik voornamelijk bezig geweest met het lezen van stukken over wat er bij deze gemeente speelt. Vervolgens heb ik kennismakingsgesprekken gehad met de wethouders, teamleden van Maatschappelijke Ontwikkeling en teamleden van Concern control.  

Naast het voeren van kennismakingsgesprekken ben ik bezig geweest met lezen over het reilen en zeilen van een gemeente. In het begin wist ik niet hoe een gemeente in elkaar zat en wie welke taken en bevoegdheden heeft. Door het inlezen en opdoen van ervaringen heb ik hier al veel over geleerd.

Met hulp van Koen van den Berkmortel, die ook voor Haute-Equipe werkzaam is in Roerdalen, begon mijn opdracht al snel vorm te krijgen. Koen heeft mij een aantal ondersteunende taken gegeven en op deze manier wegwijs gemaakt in de organisatie.

Dit begon met het aanleveren van gegevens voor het monitoren van de omvorming. Vanwege de oplopende zorgkosten is de gemeente Roerdalen begonnen met het omvormen van het Sociaal domein. Naast de oplopende kosten is gespecialiseerde hulp vaak gericht op individuele personen, zijn probleem en het zorgproduct. Verder wordt er teveel tijd van de professionals in beslag genomen door registratie en administratieve verplichtingen. Om dit om te vormen moet er snellere en passende hulp komen voor inwoners. Ook moet de hulpverlening dichtbij zijn en minder worden doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening.

In het kader van de omvorming zijn er een aantal pilots gestart. Samen met de betrokken beleidsmedewerkers en de business controllers heb ik gesprekken gevoerd over het meten van deze pilots. Vervolgens hebben we samen een dashboard samengesteld om de pilots te kunnen monitoren. Naast het meewerken aan de pilots ondersteun ik waar nodig de business controllers en de beleidsmedewerkers.

Tijdens mijn eerste opdracht heb ik de kans gekregen om op verschillende terreinen kennis op te doen. Hierdoor heb ik veel geleerd en leuke ervaringen opgedaan om mij verder te ontwikkelen. Eind mei loopt mijn opdracht bij de gemeente Roerdalen af.

Met deze opgedane kennis en ervaringen ga ik samen met Haute-Equipe op zoek naar een nieuwe opdracht. Het is mijn ambitie om weer een business control achtige opdracht te vinden, waarin ik mijn financiële expertise kan combineren met de uitvoering van het sociaal domein. 

Terug naar overzicht
lars-genders-foto.png
Lars Genders
Adviseur
lars-genders-foto-1.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.