Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Land- en tuinbouw

De Land- en tuinbouwsector is een van de belangrijkste economische pijlers in Nederland. Op de mondiale markt is de Nederlandse agrarische sector een van de grootste exporteurs van voedsel, zaden, bloemen & bollen, uitgangsmaterialen en landbouwmachines. Door de sterke samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid is het Nederlandse productiesysteem een van de meest efficiënte, schone en innovatieve systeem in de wereld. Maar het moet nog veel schoner worden en tegelijkertijd veel efficiënter. De verschraling van de bodem en de vervuiling van water en lucht moet stoppen en tegelijkertijd neemt de vraag naar voedsel mondiaal toe. In de tuinbouw sector wordt hard gewerkt om deze uitdagingen het hoofd te bieden en om te zetten in kansen. Vanuit Europa en Nederland wordt dit gesteund met middelen om productiemethoden te verduurzamen, voedselveiligheid te verhogen, circulariteit te stimuleren en de energietransitie vorm te geven.

Haute Equipe werkt al jaren samen met de sector om met Europese en Nederlandse subsidies de innovatie en samenwerking te verhogen voor een sterk klimaat neutrale tuinbouw. Samen met de bedrijven, de Greenports, de groene hogescholen en universiteiten zoeken wij oplossingen voor het duurzaam produceren van groenten, kruiden, bloemen, bolgewassen, fruit en schone uitgangsmaterialen. Voorbeelden zijn subsidies die wij hebben verworven voor schonere technieken in akkerbouw, glastuinbouw en plantfabrieken; verwaarding van reststromen in groene energie en digestaat; moleculaire veredeling voor multiresistente gewassen; ontwikkeling nieuwe gezondere voeding in strijd tegen overgewicht en diabetes type 2. De programma’s die wij hiervoor aangewend hebben zijn legio. Met EFRO, POP3 en Interreg en provinciale subsidies hebben we grote samenwerkingsverbanden ondersteund in gezamenlijke kennis- en productontwikkeling. Individuele bedrijven hebben we ondersteund met MIT subsidies, SDE+ en DEI+  subsidies, WBSO, EIA en MIA/Vamil. Kennisinstellingen hebben we ondersteund met SIA Raak, TKI PPS en Horizon 2020 subsidies.

Heeft u plannen en zoekt u financiering? Wij kunnen u helpen.

 

Terug naar overzicht

 

tuinbouw.jpg

Neem contact op met Oege

oege.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.