Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Robotic Process Automation (RPA)

De administratieve handelingen die een gemiddelde medewerkers in het dagelijks werk moet verrichten is afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit komt o.a. door digitalisering en de daarbij behorende (soms losse) bedrijfssystemen welke niet altijd goed de koppelen zijn. Daarnaast zien we een trend waarbij (management) rapportages en sturingsbehoefte steeds meer toeneemt. Los van het feit dat dit een goede ontwikkeling is zien we dat allerlei tussenoplossingen gecreëerd worden om deze administraties op een goede manier te laten verlopen. Het effect hiervan is dat de vakspecialist vaker met interne administraties bezig is dan met zijn vakspecialisme.  

Robotic Process Automation (RPA) is een oplossing waarbij repeterende handelingen door een softbot overgenomen worden. Een softbot is een virtuele medewerkers die 24/7 administratieve handelingen van u kan overnemen. Hieraan zijn een aantal randvoorwaarden verbonden om dit efficiënt te laten verlopen. Denk hierbij aan randvoorwaarden zoals werkvolume, enige vorm van gestructureerde data 

RPA is uitstekend toepasbaar in o.a. het Sociaal Domein, financiële administraties, e-dienstverlening en zaakgericht werken. De softbot kan voor uw organisatie gegevens invoeren, valideren, verrijken, synchroniseren, verwerken, verzamelen en rapporteren. 

Haute Equipe helpt u bij het inventariseren van potentiële RPA processen, het opstellen van een businesscase en kan ondersteunen bij de besluitvorming. Daarna organiseren wij een kick-off met betrokkenen binnen uw organisatie en eventueel daarbuiten. Hierna kan het configureren van de softbot beginnen en wordt de implementatiestrategie opgepakt op de typisch Haute Equipe manier. Na de testperiode en de implementatie op de afdeling wordt het project afgesloten met een evaluatie. 

Terug naar overzicht

 

team.jpg

Neem contact op met Martijn

martijn.jpeg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.