Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Rechtmatigheidsverantwoording - In Control Statement

Er komt een wetswijziging aan over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Door deze wijziging zal het college van B& W (en DB’s van gemeenschappelijke regelingen) vanaf het boekjaar 2021 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarstukken. In het najaar van 2019 wordt duidelijker wat deze wijziging concreet gaat inhouden en wat de gevolgen hiervan zijn. 

Op dit moment verstrekken externe accountants een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekeningen van gemeenten. 

De externe accountants geven in de toekomst dan nog een controleverklaring af met alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening, inclusief dan de rechtmatigheidsverantwoording door het college van B&W die in de jaarrekening wordt opgenomen.  

Haute Equipe kan er voor zorgen dat gemeenten vanaf boekjaar 2021 in staat zijn een rechtmatigheidsverantwoording door het college van B&W te laten afgeven die van voldoende kwaliteit is en voldoet aan wet- en regelgeving. In het najaar van 2019 kunnen zullen wij met meer informatie en concrete plannen naar komen.

Terug naar overzicht

 

hr-8006-fvdb-20190419-1.png

Neem contact op met Jeanette

no_filename.jpeg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.