Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Mobiliteit

Mobiliteit in Nederland staat op meerdere manieren in het middelpunt van de aandacht: door de dagelijkse stroom aan fileberichten blijkt dat de bereikbaarheid van grote delen van Nederland steeds meer onder druk staat. Daarnaast is het personen en goederenvervoer over de weg verantwoordelijk voor een aanzienlijk aandeel in de CO2 uitstoot in Nederland en verslechtert de luchtkwaliteit in de binnensteden door toenemend logistiek en bouwverkeer. 

Steeds meer overheden nemen daarom maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren en de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof te verminderen. In het Klimaatakkoord zijn diverse maatregelen genoemd om elektrisch (personen)vervoer te stimuleren, de logistieke sector te verduurzamen en te komen tot nieuwe vormen van mobiliteit, zoals de inzet van deelauto’s en uitrol van Mobility as a Service (MAAS) concepten.

De realisatie van de doelen uit het Klimaatakkoord vraagt om de ontwikkeling van innovatieve oplossingen, nieuwe business-modellen en grote investeringen in infrastructuur. Voor dergelijke projecten zijn zowel Europees, nationaal als regionaal diverse subsidieprogramma’s beschikbaar. Deze programma’s financieren de ontwikkeling van technische en procesinnovaties op het gebied van mobiliteit en vervoer, zowel aan de kant van het voertuig als de infrastructuur (laadpalen, waterstofstation, slim laden). Vaak vragen deze programma’s om samenwerking tussen bedrijfsleven en kennispartijen en tussen partijen uit de hele keten tot en met de eindgebruiker om tot optimale oplossingen te komen.

Haute Equipe beschikt over een uitgebreid netwerk in de mobiliteitssector en veel kennis en ervaring met de ontwikkeling van projecten op het gebied van mobiliteit en transport. Wij kennen de mensen, de materie en de beschikbare subsidieprogramma’s. Hierbij ligt onze focus op projecten met een zero emissie / duurzaamheidsdoelstelling. Zowel op Europees als nationaal niveau matchen wij projecten met kansrijke subsidieprogramma’s en brengen wij (zowel private als publieke) partijen uit ons netwerk bij elkaar in samenwerkingsverbanden, waarmee succesvol financiering kan worden aangetrokken.

Terug naar overzicht

 

madrid.jpg

Neem contact op met Martin

martin-nieuw.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.