Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Inkoop

Grip krijgen en houden in het sociaal domein: inkoop & contractmanagement

Aanbesteden, inbesteden, inkoop, subsidie & contractmanagement in het sociaal domein; het zijn verschillende (financiering)methodes om grip te krijgen en houden om zowel de maatschappelijke doelen te bewerkstelligen als binnen het beschikbare budget te blijven

Hoe krijg je als gemeente het geld waar het nodig is? Hoe zorg je ervoor dat de juiste organisaties gefinancierd worden? Hoe krijg je grip op de oplopende uitgaven in het sociaal domein? Hoe vertaal je de beleidswensen van een college op gebied van Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen naar financieringsvormen waarmee het sociaal team en de partners aan de slag kunnen? Onze adviseurs hebben meerdere gemeenten en regio’s geholpen met deze vraagstukken.

Aanbestedingen zijn vaak ingewikkelde processen waarbij je aan de voorkant heel goed moet nadenken. Je wilt immers het proces zo vorm geven dat de uitkomst (gunning) voorziet in de wens van de gemeenten en aansluit bij het beleid, zodat de burger zichtbaar beter wordt geholpen. Haute Equipe heeft een aantal experts in huis die precies weten waar de valkuilen liggen in het vormgeven van regionale samenwerkingen. Wij brengen voor u de knelpunten en kansen in een dergelijk besluitvormingsproces in kaart en geven ook invulling aan het daadwerkelijke inkoopproces. Daarbij brengen we de beleid en uitvoering samen om te zorgen voor slimme oplossingen. We betrekken hierbij de mensen en de maatschappelijke partners zoveel mogelijk ook vooraf. 

Haute Equipe heeft geen heilig geloof in een bepaalde methodiek van inkoop, aanbesteding of subsidiering. One size does not fit all.

Hoe kunt u het “inkoopvraagstuk” het beste aanpakken? Onze experts kunnen naar aanleiding van de lokale of regionale problematiek en politieke wensen u een aantal scenario’s schetsen, zodat u als gemeenten of regio een gewogen beslissing kan nemen.

Terug naar overzicht

 

laadpalen-in-nederland.png

Neem contact op met Ellen

9561-fvdb-20181005.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.