Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...


We willen voor iedereen waar we mee werken een open sfeer en een vertrouwde werkomgeving creëren waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn en waarin alles bespreekbaar gemaakt kan worden. Praten doen we met elkaar en niet over elkaar. Persoonlijk contact is wenselijker dan mailen wanneer dat mogelijk is.

We willen er zijn voor iedereen. Dat kan alleen als we respect blijven houden voor elkaars meningen en levenskeuzes en solidair met elkaar zijn in plaats van elkaar te veroordelen en/of af te vallen.

Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op de werkvloer, dat we ons professioneel, respectvol, vriendelijk en beleefd gedragen en communiceren naar elkaar, onze opdrachtgevers en naar iedereen met wie we te maken krijgen. Respect voor de ander is de norm. Ongewenst gedrag is niet acceptabel en wordt dan ook niet getolereerd. Haute Equipe wijst iedere vorm van discriminatie, intimidatie, pesten en ander ongewenst gedrag nadrukkelijk af. Wij zullen in een dergelijk geval handelen volgens ons protocol, de klachtenregeling, de Nederlandse wet en maatschappelijk aanvaarde normen en waarden.


Marion van Staveren
Frans Lustermans
Directie Haute Equipe
frans-en-marion-1.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.