Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Projectbeheer & administratieve verantwoording

Een subsidieproject moet volgens de subsidievoorwaarden wordt uitgevoerd. Als dat niet goed gebeurd, kan een subsidie worden gekort of verloren gaan. Een adequaat projectmanagement en een correcte projectadministratie is daarom een must. Wij hebben ervaren projectmanagers en financieel managers  beschikbaar. Of wij kunnen jouw eigen projectmanager of financiële medewerker ondersteunen bij een correcte administratieve verantwoording, voortgangsrapportages of accountantscontroles.

Subsidieproces

Je wil een effectief en efficiënt subsidieproces, waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk zijn. En je wil beter inzicht in de risico’s en meer grip op de uitgaven en de tijdsbesteding. Of je hebt behoefte aan goede sturing door betere managementinformatie. Wij ontwikkelen en richten binnen jouw organisatie een goedlopend subsidieloket in of verbeteren de bestaande subsidieverlening. We sluiten daarbij aan bij je eigen procedures en systemen.

Uitvoering van subsidieregelingen en -programma’s

Ook een duidelijk(e) regeling of programma en een goed ingericht subsidieproces vraagt de nodige uitvoeringscapaciteit en kennis van zaken om alles in goede banen te leiden. Wij helpen je bij de inrichting hiervan, de monitoring en de rapportages of verzorgen de uitvoering geheel met onze mensen en het bij ons beschikbare ondersteuningspakket.

Terug naar overzicht

tennis-table.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.