Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Kwartiermakers van Haute Equipe voor gemeenten en overheden

Binnen een gemeentelijke organisatie spelen vaak diverse complexe vraagstukken. Deze vraagstukken vragen om een professionele, zorgvuldige en gezamenlijke aanpak. Een kwartiermaker van Haute Equipe speelt hier een cruciale rol in. Dankzij onze jarenlange ervaring weten wij de juiste persoon op de juiste plek te plaatsen. Zo komen we samen tot een integrale oplossing.

Kwartiermakers bij de gemeente

Wat is een kwartiermaker?

Een kwartiermaker is iemand die de implementatie van een programma of project verzorgt, zodat een vaste medewerker (een teamleider of projectleider) het uiteindelijk kan overnemen. Een kwartiermaker is als een manager die eropuit wordt gestuurd om iets compleet nieuws voor te bereiden en op gang te brengen. Hij/zij brengt verschillende personen, partijen en partners samen om iets nieuws te creëren. Of leidt een bestaand project in goede banen.

 

0554b1ff-9fbb-4a4e-978e-bf819fa4b158.jpg
pexels-fauxels-3184339.jpg

Wat doe je als kwartiermaker?

Een kwartiermaker neemt verschillende taken op zich. Denk aan het aansturen van medewerkers, het afwegen van belangen en het uitwerken van ideeën. De kerntaken van een kwartiermaker zijn als volgt samen te vatten:

  • Verkennen van de opgave/vraag
  • Helder formuleren van doelen en resultaten
  • Ordenen en verdelen van rollen en taken
  • Planning maken en voortgang bewaken

Welke opgave of vraagstuk er ook speelt, een Haute Equipe kwartiermaker vertaalt dit naar een haalbaar project in de vorm van bemensing, financiën, planning en governance.

Haute Equipe Kwartiermakers

Functie als kwartiermaker bij de gemeente

Binnen een gemeentelijke organisatie neemt een Haute Equipe kwartiermaker vele taken op zich. Hij/zij functioneert veelal als projectleider, verandermanager of als organisatieadviseur. In die functie onderzoekt en analyseert de kwartiermaker beleidsmatige en organisatorische vraagstukken. Binnen de gemeente bezoekt de kwartiermaker verschillende afdelingen en medewerkers, om zo alle mogelijke pijnpunten te inventariseren en mee te nemen in het projectplan.

Je zet een kwartiermaker in voor allerlei soorten opgaven: of het nu gaat om een college-opgave of een organisatievraagstuk. Denk bijvoorbeeld aan een vraagstuk als: hoe kan het sociaal domein bij een gemeente zo ingericht worden dat er integraal gewerkt wordt met één plan per gezin?

Waar helpen Haute Equipe kwartiermakers de gemeente en overheid mee?

Een gemeente speelt in toenemende mate een grote rol in het leven van inwoners. Dit komt doordat er steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij lokale overheden worden neergelegd. Haute Equipe kwartiermakers ondersteunen je met hun specialistische kennis, om zo het leven van inwoners continu te verbeteren. Wij onderzoeken waar de behoefte bij inwoners ligt en stellen plannen op om hun woon-, werk- en levensgeluk te verbeteren.

Dankzij onze kennis en ervaring binnen het sociaal domein, bedrijfsvoering, leiderschap en management, ondersteunen we belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Onze kwartiermakers betrekken en enthousiasmeren alle betrokken partijen bij het vraagstuk. Zo leveren we uiteindelijk een gezamenlijk gedragen product.

Waarom is Haute Equipe de geschikte partner?

0554b1ff-9fbb-4a4e-978e-bf819fa4b158.jpg

Bij Haute Equipe leveren we altijd maatwerk. Onze professionals zijn deskundig, daadkrachtig, kritisch en verbindend; wat jouw unieke vraag ook is. Met korte lijnen en een scherpe focus gaan we te werk.

Bovendien besteden wij veel aandacht aan de match tussen adviseur en opdrachtgever. Zowel op inhoudelijk niveau als op persoonlijk en cultureel niveau. Hoe beter de match, hoe beter het resultaat.

Ben je benieuwd naar wat Haute Equipe kwartiermakers voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op via de contactpagina.

Wil je ons team versterken binnen het sociaal domein of op het gebied van bedrijfsvoering? Ontdek onze vacatures!

 

Over Haute Equipe

Haute Equipe is een adviesbureau met lef. Wij werken in het publieke domein op het gebied van bedrijfsvoering, juridische zaken, subsidies en sociaal domein. Wij delen onze kennis en adviseren bij onze veelal trouwe klanten. Daarnaast besteden we veel tijd en aandacht aan het voortdurend opleiden van onze mensen en starten we regelmatig speciale programma’s voor trainees. Daarbij zoeken we steeds de samenwerking met onze klanten.

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.