Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Waddenfonds investeert in vier projecten die door Haute Equipe zijn begeleid

figuur-1-fort-kijkduin.jpg

Begin dit jaar heeft Haute Equipe vier projecten begeleid die een aanvraag hebben ingediend bij het Waddenfonds. Het Waddenfonds heeft nu bekend gemaakt dat deze projecten subsidie ontvangen. Het Waddenfonds investeert voor €1,5 miljoen in deze projecten. Daarnaast heeft het Waddenfonds nog zes andere projecten gehonoreerd. De projecten die financiële steun van het Waddenfonds ontvangen hebben betrekking op toerisme, cultuur, landbouw en visserij in het Waddengebied.

Projecten

De projecten die Haute Equipe heeft ondersteund bij het indienen van hun subsidieaanvraag zijn:

  • Windmolen De Goede Verwachting in Den Helder. De Windmolen wordt herbouwd. Voor de toeristische voorzieningen in de molen investeert het Waddenfonds € 500.000,-.
  • Dit project ontvangt € 315.000 voor het op de kaart zetten van het dorp Huisduinen als toeristische trekpleister.
  • Fort Kijkduin. Dit Fort mag € 500.000,- besteden aan het toekomst bestendig maken van deze bezienswaardigheid.
  • Uitbreiding Medemblikkerloods in Den Helder. Met de bijdrage van het Waddenfonds kan een zeilmakerij en een multifunctionele lesruimte worden gerealiseerd. Cultuurhistorisch waardevolle kennis over boten en kennis over de Waddenzee blijven hierdoor behouden en worden gedeeld met jongeren. Dit project ontvangt € 180.000,-.

Ook een Waddenfonds subsidie?

Ben je benieuwd of jouw organisatie ook in aanmerking komt voor een Waddenfondssubsidie? Of welke mogelijkheden voor andere fondsen of subsidies er liggen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via 023-5471913 of subsidieteam@haute-equipe.nl

Terug naar overzicht
wieske.jpg
Wieske Bressers
Adviseur subsidies
figuur-1-fort-kijkduin.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.