Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Waardengericht werken in de warmtetransitie

warmte.png

We weten allemaal dat de warmtetransitie niet kan slagen zonder draagvlak. Daarbij is wederzijds begrip enorm belangrijk. Maar dat is makkelijker gezegd dan gecreëerd. Onze energietransitie-specialisten en onze deskundigen uit het sociaal domein staken daarom de hoofden bij elkaar en ontwikkelden hiervoor: waardengericht werken in de warmtetransitie. Deze methode creëert niet alleen draagvlak voor de warmtetransitie maar legt ook een basis voor burgerparticipatie in de brede zin.

Meerwaarde van waardengericht
Waardengericht werken is een methode uit het sociaal domein om samen doelen te bereiken. Daarbij zijn de gedeelde waarden van alle betrokken partijen het vertrekpunt. Het doel is een breed gedragen visie, missie en uitvoering ontwikkelen. Door dit zorgvuldig bepaalde vertrekpunt is het resultaat dat alle betrokken partijen zich eigenaar voelen van het probleem en van de planontwikkeling. Waardengericht werken verstevigt bovendien relaties en legt daarmee een basis voor de toekomst. Deze methode creëert meer dan alleen draagvlak voor de warmtetransitie. Waardengericht werken versterkt ook het fundament van de participatierelatie tussen burger en overheid. Twee belangrijke vliegen in één klap!

Waardengericht werken in de warmtetransitie met Haute Equipe
Haute Equipe heeft verschillende maatschappelijke uitdagingen succesvol begeleid op basis van waardengericht werken. Wij beginnen daarbij met het bepalen van wat alle betrokkenen belangrijk vinden: het verkennen van de waarden. Vervolgens worden deze waarden gezamenlijk geprioriteerd en toegespitst op de uitdaging waar partijen samen voor staan. Vinden inwoners bijvoorbeeld de prijs, of juist de sociale rechtvaardigheid van de warmtetransitie belangrijker? Wij bewaken dat de gedeelde waarden leidend blijven bij het bepalen van de vervolgstappen en dat hierop gedurende het gehele proces wordt gereflecteerd. Ook voor de logistieke uitdagingen – denk bijvoorbeeld aan de vele interviews en gesprekken – hebben wij efficiënte oplossingen.

Afsluitend
Onze beproefde methode uit het sociaal domein passen we nu toe op de warmtetransitie. Door waardengericht werken leren partijen elkaar echt begrijpen en voelen ze zich eigenaar van het proces. Hierdoor wordt de warmtetransitie efficiënt en breed gedragen uitgevoerd, terwijl tegelijkertijd een stevige basis wordt gelegd voor toekomstige burgerparticipatie.

Bekijk hier alle publicaties over energietransitie.

Terug naar overzicht
warmte.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.