Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed: 525 miljoen beschikbaar vanaf 2022

isolatie.jpg

Het kabinet steekt de komende jaren 525 miljoen euro in de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten. De plannen voor de extra middelen, die in de Miljoenennota zijn aangekondigd, zijn nu uitgewerkt.   

Het aangekondigde budget wordt de komende jaren ingezet op de volgende onderdelen:

  1. Subsidieregeling voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Het grootste gedeelte, zo’n 340 miljoen euro, wordt besteed aan een subsidieregeling voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Deze regeling wordt in drie tranches opengesteld tussen medio 2022 en medio 2024 en richt zich op verduurzamingsmaatregelen voor zorg-, sport-, onderwijs- en overheidsgebouwen en ook een deel van de rijksmonumenten. De regeling wordt in overleg met de sectoren en partners opgesteld.

  1. Verduurzaming Rijksvastgoed

Er gaat 125,5 miljoen euro naar verduurzaming van verschillend rijksvastgoed, waarvan een groot deel naar gebouwen van Defensie. Hiermee worden zonnepanelen geplaatst in het kader van Zon-op-rijksdaken en energiebesparende maatregelen toegepast. Daarnaast wordt geïnvesteerd in verduurzamende maatregelen, zoals het aanbrengen van isolatie van gevels en WKO’s. Verder gaat er geld naar diverse duurzaamheidsprojecten in het vastgoed van de politie en het COA.

  1. Ontzorgingsprogramma’s maatschappelijk vastgoed

Het al gestarte Ontzorgingsprogramma voor maatschappelijk vastgoed én het verduurzamingsprogramma van NOC-NSF worden verlengd en uitgebreid. Daarnaast werkt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aan een programma voor eigenaren van monumenten.

Terug naar overzicht
martin-nieuw.png
Martin Bremer
Subsidieadviseur
isolatie.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.