Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Verbetering van de financiële functie

img-2071-1.jpg

Op mijn eerste dag bij de gemeente Gouda werd ik geïntroduceerd binnen de afdeling financiën. Een van mijn collega’s stelt zich voor als een oudgediende. Zij is anderhalf jaar in dienst van de gemeente. En inderdaad, wanneer wij het voorstelrondje afmaken… drie maanden in dienst, zes maanden in dienst, vorige week begonnen. Het is duidelijk dat er een frisse wind waait in Gouda.

Ik ben hier samen met Jessica Groskamp begonnen als projectmanagementondersteuner ter verbetering van de financiële functie van de gemeente Gouda. Deze heeft afgelopen tijd zoals vele Gemeenten wat uitdagingen gekend. Hiervoor is een programmamanager aangesteld die een sterke analyse heeft gemaakt van de te bereiken doelen. De nieuwe gezichten brengen nieuw elan en dit zorgt ervoor dat de organisatie instemt met de aan te komen veranderingen.

Wij zijn ondertussen druk bezig om in de gehele organisatie de verbetervraag op te halen. We proeven wat oud zeer wanneer wij vragen naar het verleden, maar we halen daarmee hele waardevolle informatie op. Wat ging er niet goed en wat moet er nu dus anders? Daarnaast is men erg blij met een vernieuwde afdeling financiën die gaat samenwerken mét de andere afdelingen in plaats van naast elkaar.

Voor Jessica en mij is het heel leerzaam om op deze manier de gemeente onder de loep te nemen. Niet alleen screenen wij de afdeling financiën, maar kijken wij ook bij alle andere afdelingen hoe we in de toekomst willen samenwerken. Wat kunnen wij als afdelingen van elkaar verwachten en hoe vullen wij elkaar het beste aan? Dit vertaalt zich in allerlei werkzaamheden waarbij afstemmen, openheid en vertrouwen de kernwoorden zijn. Bijvoorbeeld het voeren van interviews met alle budgethouders, het schrijven van een communicatieplan, het ontwikkelen van een dashboard en het opzetten van een helpdesk.

Alle bevonden verbeterpunten voegen wij samen in een programmaplan. Op dit moment zitten wij bij versie acht van het plan at een aantal opdrachten bevat die aankomende jaren opgepakt kunnen worden. Een mooie uitdaging voor de gemeente voor de komende jaren. Zeker omdat de reguliere zaken ook gewoon doorgaan. De wens om dingen efficiënter en meer gestructureerd te doen is er zeker, maar er moet uiteraard ook gewoon een jaarrekening worden gemaakt :-).

Kortom, een mooie uitdaging voor ons als junioren en wij zijn blij met het vertrouwen die de gemeente Gouda ons geeft en de prettige samenwerking!

Terug naar overzicht
jessica.jpg
Jessica Groskamp
Adviseur bedrijfsvoering
img-2071-1.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.