Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Terugblik op 2020

6342-page41-20201008.png

In januari van dit jaar was er nog niets aan de hand en was Corona nog ver weg. Maar in maart was het Coronavirus ook in Nederland zo rap verspreid, dat het ‘normale’ leven in één keer tot stilstand kwam. Wat de start van een nieuwe decade vol kansen had moeten worden, veranderde deze in een wereldwijde pandemie. Ook Haute Equipe startte het jaar vol goede moed, nieuwe plannen en uitdagingen. Sommigen van deze plannen konden helaas niet doorgaan, zoals het traineeprogramma, zowel de afronding van het programma uit 2019 als de start van het 2020-programma. Maar ook medewerkersbijeenkomsten, waar collega’s uit alle domeinen vier keer per jaar bij elkaar komen, en we als organisatie samen terugkijken op successen en vooruitblikken op de toekomst. Waar we samen kunnen zijn, ervaringen kunnen delen en elkaar beter kunnen leren kennen.  

Al deze dingen, die Haute Equipe maken wat Haute Equipe is, konden niet in hun gebruikelijke vorm plaatsvinden. En dat vinden we jammer. Maar we zouden Haute Equipe niet zijn als we daar geen flexibele en creatieve oplossingen voor hadden.  Zo is het traineeprogramma verplaatst naar maart 2021 en hebben we als alternatief voor opleidingen en cursussen de trainingen van GoodHabitz aangeboden aan onze adviseurs. Ook de medewerkersbijeenkomsten hebben in een andere vorm plaatsgevonden, namelijk via Teams. Dit heeft heel goed uitgepakt, door onder andere video's te laten zien van nieuwe en vertrekkende collega’s en door gezamenlijk een webinar over thuiswerken te volgen. Over thuiswerken gesproken, dit blijkt ook zijn voordelen te hebben. Zo heeft het onze adviseurs bijvoorbeeld veel tijdswinst opgeleverd door het wegvallen van de reistijd naar onze klanten. 

Ook bij onze klanten heeft de Coronacrisis om een andere vorm van werken gevraagd. Wij zijn ontzettend blij hoe onze klanten dit samen met onze adviseurs hebben opgepakt. We zijn onze klanten dankbaar voor deze hechte samenwerking, altijd maar zeker in deze tijden! 

We hebben dit jaar veel initiatieven opgezet. Zoals de Coronachecklist, met daarin aandachtspunten en tips voor onze klanten om ook tijdens de coronacrisis grip te houden op de eigen organisatie en de diensten aan burgers te kunnen voortzetten. Maar ook de Webinars die we hebben georganiseerd over rechtmatigheid, het Corona Webinar, en de (V)IC kennissessies.  

Verder kijken we ook terug op een aantal bijzondere opdrachten, zoals de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, oftewel de Tozo. Sinds juni zijn we met een groep Haute Equipe adviseurs vanuit verschillende achtergronden en domeinen aan de slag gegaan met het verstrekken van de Tozo-uitkeringen voor de gemeente 's-Hertogenbosch. We zijn erg trots op dit bijzondere project waarin we ondernemers kunnen helpen in deze zware tijd. Ook zijn we trots op de New Colors opdracht die we hebben uitgevoerd voor de gemeente Het Hogeland. Hier hebben wij met een aantal adviseurs concrete adviezen gegeven aan de gemeente om bestaande risico’s weg te nemen en in de toekomst in control te blijven en verbeteringen aan te brengen. 

Al met al kijken we met een dubbel gevoel terug op 2020. Aan de ene kant heeft het coronavirus voor veel leed in de wereld gezorgd. Aan de andere kant zijn we ook trots op onze klanten en onze organisatie hoe we toch hele mooie dingen hebben kunnen bereiken. Ondanks het virus kijkt Haute Equipe met goede moed en hoop naar 2021. We kijken ernaar uit om samen met onze klanten een nieuw jaar in te gaan! Dan rest ons niets anders dan je fijne feestdagen te wensen.

Terug naar overzicht
frans.jpeg
Frans Lustermans
Directeur
6342-page41-20201008.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.